Foto: Kjell-Erik Moseid

Avvisar Talma samebys krav att sluta upplåta jakten och fisket

Premium

Talma sameby i Kiruna krävde nyligen att länsstyrelsen i Norrbotten slutar upplåta jakten och fisket inom samebyns område. Länsstyrelsen har nu beslutat avvisa samebyns begäran.

I januari beslutade Högsta domstolen att Girjas sameby har rätt att upplåta jakten och fisket på sitt område. Talma sameby, som har sina marker främst runt Torneträsk, begärde för någon vecka sedan att länsstyrelsen nu slutar upplåta jakten och fisket.

I ett brev till länsstyrelsen hänvisade samebyn till Girjasdomen.

”Om upplåtelserna inte upphör snarast, kan Talma sameby komma att vidta rättsliga åtgärder.”

Länsstyrelsen, med länsrådet Johan Antti i spetsen, har nu beslutat att avvisa begäran från Talma sameby att omedelbart upphöra med upplåtelse av jakt och fiske inom Talma sameby.

 

Ska upplåta rätt till jakt och fiske

Så här står det i länsstyrelsens beslut:

”Länsstyrelsen har ett uppdrag genom 32-33 §§ Rennäringslag (1971:437) att under vissa förutsättningar upplåta nyttjanderätter på den mark ovan odlingsgränsen som står under statens omedelbara disposition. Vidare bestämmelser finns i 2-3 §§ Rennäringsförordning (1993:384) där det framgår att Länsstyrelsen ska upplåta rätt till jakt och fiske under vissa förutsättningar. Länsstyrelsen är inte behörig att pröva frågan i enlighet med Talma samebys begäran. Talma samebys begäran ska därför avvisas. Detta beslut går inte att överklaga.”

 

Rättslig prövning?

Frågan är nu om Talma sameby tar frågan vidare för rättslig prövning.

Samtidigt finns planer inom Näringsdepartementet att i spåren av Girjasdomen utreda frågan om upplåtelser av jakt och fiske på statens mark ovan odlingsgränsen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev