Jägareförbundet Jönköpings län kommer inte att utreda länsföreningens framtida förhållande till Svenska Jägareförbundet. Ett förslag till årsstämman som kommit på grund av den infekterade tvisten om Skedhult. Foto: Jan Henricson & Martin Källberg

Årsstämma riktar hård kritik mot beslutsordning i Jägareförbundet

Premium

Det blir ingen utredning om Jägareförbundet Jönköping läns framtid i Svenska Jägareförbundet. När länsföreningen höll sin stämma konstaterade man att ett utträde inte är möjligt.

När Jägareförbundet Jönköpings län höll sin årsstämma den gångna helgen kom en stor del av förhandlingen att ägnas åt frågan om Skedhults framtid, som blivit osäker då förbundets tillförordnade generalsekreterare beslutat att flytta personalen till nya kontor i Jönköping.

Strid om Skedhult kan leda till utträde ur Jägareförbundet

Ett beslut som rört upp starka känslor, och som vid sidan av flera debattartiklar har resulterat i en motion till länsföreningens årsstämma med förslaget att utreda om jägarna i Jönköpings län klarar sig bättre utan att vara anslutna till federationen Svenska Jägareförbundet.

 

Kritiska medlemmar

Flera ombud och medlemmar var uppe i talarstolen där de riktade hård kritik mot hur beslutet om att flytta personalen har gått till. Bland annat hävdade man att det är ett strategiskt beslut som inte kan tas av tjänstemän utan är en sak för förbundsstyrelsen att avgöra.

Åke Granström.

Tillförordnade generalsekreterare Åke Granström var på plats för att bemöta den förväntade kritiken. Han menade att allt gått rätt till och att han hade delegation från förbundsstyrelsen att ta sådana beslut.

Något som inte lugnade de kritiska ombuden, som i stället begärde att få se styrelseprotokoll om den saken, utan att det kunde tillgodoses.

 

Håller med om oro

När stämman slutligen röstade om motionen, som Svenskjakt.se berättat om här, som antagits av Eksjö jaktvårdskrets, avslogs förslaget om att utreda om länsförbundets framtid i Svenska Jägareförbundet. Det sades inte vara möjligt att genomföra något sådant, och därför finner man ingen anledning att utreda saken.

 

Motionens syfte

I stället antogs styrelsens förslag som yrkade bifall till motionens syfte, med bland annat följande ordalydelse:

”Länsföreningen anser att motionen väl belyser den oro som vi möter ute hos vissa medlemmar. Länsföreningen anser att det är viktigt att förbundsstyrelsen tar till sig oron och tydliggör för medlemmarna beslutsprocessernas genomförande samt vilka frågor tjänstemannaorganisationen kan besluta i och i vilka frågor förbundsstyrelsen har beslutsrätt. Vi tror det är viktigt att detta klargörs så att medlemmarna ska känna sig mer trygga i sitt medlemskap.”

 

Ska behålla Skedhult

Gunnar Lindblad.

På årsstämman omvaldes Gunnar Lindblad som ordförande för Jägareförbundet Jönköpings län.

Han säger till Svensk Jakt att nu, när årsstämman är över, ska styrelsen tillsätta en utvecklingsgrupp för Skedhult.

– Vi ska göra vad vi kan för att behålla Skedhult i länsföreningen. Men för att klara det måste kretsarna och jägarna i länet i högsta grad vara delaktiga. Jag hoppas verkligen att alla ställer upp och bidrar till att vi kan ha Skedhult som en viktig mötesplats för jakten och jägarna i länet även i framtiden.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev