Stig Johansson, under 42 år tidigare anställd jaktvårdskonsulent i Jägareförbundet, betecknar skrivelsen som en skarp signal till såväl länsföreningen som Svenska Jägareförbundet. Foto: Jan Henricson

Strid om Skedhult kan leda till utträde ur Jägareförbundet

Premium

Striden om Jägareförbundets kontor på Skedhult i Eksjö är långt ifrån över. I en motion till länsstämman vill Eksjö jaktvårdskrets utreda frågan om att helt lämna Svenska Jägareförbundet, som en effekt av den planerade kontorsflytten.

Frågan lyftes under Eksjö jaktvårdskrets årsmöte på tisdagskvällen. Kretsens styrelse var tveksam till motionen, men årsmötet beslöt att skicka den vidare till länsföreningens årsmöte.

I korthet handlar motionen om att Eksjö jaktvårdskrets vill utreda möjligheterna och konsekvenserna av att Jägareförbundet Jönköpings län lämnar Svenska Jägareförbundet och återtar det gamla namnet Jönköpings läns jaktvårdsförening.

 

Upprörda känslor

Bakom motionen finns upprörda känslor kopplade till att Jägareförbundet flyttar anställd personal och kontoret från Skedhult till Hulukvarn, där bland annat Jaktia finns tillsammans med en skjutbiograf och skjutbanor.

Motionen är skarpt kritisk till handläggningen och kommunikationen inför beslutet, som man hävdar har skett utan att berörda i länet vare sig informerats eller varit delaktiga. En irritation som också bottnar i hur anställd personal tvingas prioritera sitt arbete.

 

”Totalt ointresse”

”Svenska Jägareförbundets nuvarande policy gentemot länsförbunden kännetecknas av ett i det närmaste totalt ointresse för länsförbundens förutsättningar att bedriva verksamhet i länen. Personalen som tidigare var en stor resurs för verksamheten är nu begränsad, enligt uppgift från tjänstgörande konsulent är tjugo procent av arbetstiden tillgänglig för länsförbundens verksamhet, och länsadministratörer är bland annat utnyttjade för den centrala medlemstjänsten genom hela dagstjänster med samtal från hela Sverige och åtföljande svårigheter för länets jägare att nå kontakt med länspersonal och länsförbund,” skriver motionärerna.

 

Efter kritiken – därför flyttar Jägareförbundet från Skedhult

Mångårig anställd

Stig Johansson, under 42 år tidigare anställd jaktvårdskonsulent i Jägareförbundet, är en av de personer som står bakom och har skrivit motionen.

Han vill beteckna skrivelsen som en skarp signal till såväl länsföreningen som Svenska Jägareförbundet.

– Här krävs att man sätter sig ner och gör en ordentlig utredning hur man kan gå vidare ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Beslutet att flytta kontoret innebär att Svenska Jägareförbundet flyttar stora summor i form av hyresintäkter från länsföreningen och Skedhult till en privat aktör på Hulukvarn. När vi gjort den utredningen måste vi fråga oss själva om vi ska driva verksamheten genom att vara anslutna till Svenska Jägareförbundet eller vara fristående. Är vi fristående kan vi själva välja vad vi vill använda medlemsavgifterna till, säger Stig Johansson.

 

En federation

Han påpekar också det självklara att Svenska Jägareförbundet är en federation med självständiga länsföreningar, och då kan enligt Stig Johansson inte Jägareförbundet centralt ta den här typen av beslut utan att förankra och diskutera frågan med länsföreningen och Eksjö jaktvårdskrets.

– Att vi verkligen går ur betecknar jag som väldigt osannolikt, vi måste vara starka och samarbeta, men vi måste också nå ut till den breda verksamheten och våra medlemmar. För oss är det orimligt att driva en verksamhet med 7.200 medlemmar i länet utan stöd av anställd personal, säger Stig Johansson.

 

Hetare fråga

En het fråga om Skedhults framtid blir nu om möjligt ännu hetare. Ansvaret för anställd personal och kontoren runt om i landet ligger helt under generalsekreteraren och Svenska Jägareförbundets nationella kansli på Öster Malma, men i den här frågan kommer Jägarförbundet Jönköpings läns stämmobeslut att väga tungt.

– Jag är fullt medveten om var ansvaret för personalen ligger, men nu måste diskussionen bli skarpare där vi på något sätt behöver få till en omprövning av tjänstemannabeslutet, säger Stig Johansson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev