Läs också Strid om Skedhult kan leda till utträde ur Jägareförbundet