Kvinnorna ökar i jaktlagen. Trots att antalet jaktkortslösare totalt sett minskar fortsätter antalet kvinnliga jaktkortslösaere att öka. Foto: Kjell-Erik Moseid

Kvinnorna ökar i jaktlagen. Trots att antalet jaktkortslösare totalt sett minskar i Sverige fortsätter antalet kvinnliga jaktkortslösare att öka. Foto: Kjell-Erik Moseid

Allt fler kvinnor väljer att börja jaga

Andelen kvinnor ökar i jägarleden. När jaktkortslösarna totalt sett minskar i Sverige, ökade antalet kvinnliga jägare med 1.000 personer under det senaste året.

På internationella kvinnodagen kan det vara på sin plats att uppmärksamma att antalet jagande kvinnor ökar i Sverige.

Anja Kjellsson.

Kvinnorna i jägarleden förväntas dessutom fortsätta att öka de närmaste åren.

 

Norrland dominerar

Flest kvinnliga jägare har Västerbotten, Stockholm, Norrbotten och Jämtlands län.

Under 2017 tog 2.684 kvinnor jägarexamen. Alla som går utbildningen börjar inte jaga direkt, men med kunskaperna tryggt förvarade i ryggsäcken kommer kvinnorna att bli fler i jaktlagen de närmaste åren.

Trenden är stabil när det gäller kvinnor som tar jägarexamen.

 

Tydliga mål i genusarbetet

Svenska Jägareförbundet har i sitt genusarbete satt tydliga mål för verksamheten, och mätbart är att kvinnorna ökar både som medlemmar i förbundet och på förtroendenivåer.

– Jägareförbundet arbetar bland annat med verktyget JAQT, Svenska Jägareförbundets nätverk för kvinnor, i sitt genusarbete. Nätverken fungerar också som rekryteringsbas av förtroendevalda till Jägareförbundets styrelser på olika nivåer, säger Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent i Jägareförbundet Västerbotten.

Av de 284.413 personer som under jaktsäsongen 2016/2017 löste statligt jaktkort var andelen kvinnor 6,8 procent.

 

Stabil utveckling

Det motsvarar 19 209 kvinnor, i faktiska tal en ökning med 983 personer från jaktåret 2015/2016.

För tjugo år sedan såg situationen helt annorlunda ut.

Då fanns 11.300 kvinnliga jägare registrerade vilket motsvarade 3,7 procent av jägarna. Kvinnorna ökar något i faktiska tal samtidigt som andelen män minskar.

 

JAQT gör skillnad

En stor del av alla jagande kvinnor är medlemmar i Svenska Jägareförbundet. För närvarande är 13.134 kvinnor medlemmar vilket är en liten ökning med 50 kvinnor från föregående år. Av alla medlemmar i Jägareförbundet är 8,8 procent kvinnor.

– Det målstyrda arbetet inom JAQT i länen har verkligen lett till att antalet och andelen kvinnor i förbundet ökar och att kvinnor tar på sig uppdrag i styrelser, säger Anja Kjellsson.

Kvinnor i jakten

Andelen kvinnliga jaktkortslösare 2017 var 6,8 procent, motsvarade 19.209 kvinnor. En ökning med 983 kvinnor från 2016. 1996/1997 var andelen kvinnor 3,7 procent, 11.300 stycken.

Av Svenska Jägareförbundets medlemmar 2017 var 8,8 procent kvinnor, vilket motsvarade 13.134 kvinnor. I Svenska Jägareförbundets styrelse är två av tio ledamöter kvinnor.

I styrelserna för landets länsjaktvårdsföreningar (22 stycken) är andelen kvinnliga ledamöter 20,3 procent, de var 17,4 procent 2016 och 6,1 procent 2001. Två ordföranden i länsjaktvårdsföreningarna är kvinnor.

I styrelserna för landets jaktvårdskretsar är nu andelen kvinnliga ledamöter 10,1 procent. Andelen kvinnor var 2016 9,0 procent och 2001 3,0 procent. 26 ordförande i de 324 jaktvårdskretsarna är för närvarande kvinnor.

2017 var 21 procent av de godkända provtagarna för jägarexamens teoriprov kvinnor. 2.684 kvinnor tog under året jägarexamen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev