För första gången avregistreras älgskötselområden av Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

För första gången avregistreras älgskötselområden av Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Foto: Roland Svensson

Älgplaner följs inte – länsstyrelse avregistrerar fem områden

Beslutade älgskötselplaner har inte följts. Därför avregistrerar Länsstyrelsen Gävleborg för första gången någonsin fem älgskötselområden i länet.

I höstas stormade det rejält kring älgförvaltningen i Gävleborgs län. Framför allt gällde det Norra Hälsinglands älgförvaltningsområde där det inom vissa skötselområden delades ut fler älgar än vad myndigheten beslutat.

Det här har Svensk Jakts skrivit flera artiklar om. Vi har också tidigare avslöjat att sex skötselområden löpte risk att avregistreras av länsstyrelsen.
Nu står det klart att myndigheten har avregistrerat fem områden som inte anses vara lämpade för att fortsatt vara älgskötselområde.

Skötselområden som avregistrerats

  • Rogsta älgskötselområde i Strömsbruk älgförvaltningsområde.
  • Harmånger Östra älgskötselområde i Strömsbruk älgförvaltningsområde.
  • Ortsjön älgskötselområde i Norra Hälsinglands älgförvaltningsområde.
  • Boda älgskötselområde i Öster Ljusnans älgförvaltningsområde.
  • Söderhamn Västra älgskötselområde i Öster Ljusnans älgförvaltningsområde.
  • Dessutom har ytterligare ett älgskötselområde, Harmånger Östra, informerats av länsstyrelsen om att de inte fäller tillräckligt många vuxna älgar årligen och därmed kommer avregistreras som älgskötselområde.

Bakgrunden är att Länsstyrelsen Gävleborg gjort en översyn av länets älgskötselområden och hur väl de har uppnått sina avskjutningsmål i älgskötselplanen. Måluppfyllnaden kontrolleras för både tjur, ko och kalv.
– Om ett älgskötselområde avviker med mer än tio procent från målet ifrågasätter vi årligen varför målet inte har uppnåtts, säger vilthandläggare Elina Eriksson, i ett pressmeddelande från länsstyrelsen.

Avvikelser

I år har Länsstyrelsen Gävleborg gjort en sammanställning av måluppfyllnaden för de tre senaste åren. Det för att utreda om länets älgskötselområden uppfyller kravet för att fortsätta vara ett älgskötselområde eller inte.

Länsstyrelsen har uppmärksammat att fem älgskötselområden har avvikit väsentligt från sina avskjutningsmål och riskerar därför att bli licensområden. Berörda älgskötselområden har fått möjlighet att yttra sig i frågan.
Den 11 april beslutade Länsstyrelsen Gävleborg att avregistrera samtliga fem områden.

Blir licensområden

Länsstyrelsen skriver i pressmeddelandet att myndigheten ser ett stort värde av att bibehålla älgjakten i samtliga områden och därför kommer samtliga registreras som licensområden inför älgjakten 2024–2025.

Vad betyder då det här för den enskilde jägaren som jagar i ett skötselområde som med stor sannolikhet kommer att avregistreras och därigenom bli ett licensområde? Inte speciellt mycket, menar Sandra Wahlund, enhetschef på Länsstyrelsen Gävleborg.

– Grundkravet på dialog och samverkan kommer inte att finnas på samma sätt. Det är till exempel länsstyrelsen som beslutar om tilldelning till licensområdena, man behöver inte ta fram planer och sådana saker, säger hon i en tidigare intervju med Svensk Jakt.

Dyra överskjutningar

En av de största skillnaderna bli dock att en överskjutning kan bestraffas i licensområden, till skillnad från i skötselområden.
En överskjutning av en vuxen älg inom ett licensområde har en avgift på 7 000 kronor, en kalv 3 000 kronor.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev