I Skogsstyrelsens, skogsnäringens och skogsforskningens förslag till hur skogsproduktionen ska öka, är en minskning av älgstammen en prioriterad åtgärd. Foto: Johnny Olsson

88 åtgärder för mer skog – och färre älgar

Premium

I ett projekt som letts av Skogsstyrelsen har 88 åtgärder för att öka skogsproduktionen presenterats. En av de åtgärder som ger störst effekt är färre älgar och annat klövvilt i skogarna.

Med Skogsstyrelsens åtgärdsplan kan tillväxten i skogen öka med 20 procent till år 2050. Därmed bidrar skogen än mer till ett fossilfritt samhälle, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Processen att ta fram de 88 åtgärderna har pågått under tre år. Skogsstyrelsen har arbetat tillsammans med skogsnäringen och skogsforskningen, samt Naturskyddsföreningen. Den sistnämnda har reserverat sig mot resultatet eftersom man inte anser det uppfyller målen om biologisk mångfald.

 

Tre viktiga områden

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist är emellertid positiv. I pressmeddelandet säger han:

Herman Sundqvist.

– Jag vill påstå att det som samverkansprocessen presenterar i dag är ett historiskt dokument som vi kan se tillbaka på om några decennier och säga: det var här vi på allvar inledde arbetet med en ökad produktion i skogen för att klara omställningen till en biobaserad ekonomi.

Vad är det då skogsbruket ska göra för att öka tillväxten i de svenska skogarna. Tre områden av tretton listas som viktigast.

Bästa möjliga odlingsmaterial ska användas. Det handlar om förädling och att använda bra plantor.

Skogsskötseln med plantering, röjning och gallring ska genomföras vid rätt tid och på rätt sätt.

 

Färre klövvilt

Det tredje prioriterade området är att minska skogsskadorna genom att sänka stammarna av älg och annat klövvilt. I rapporten framgår att klövviltsstammarna måste sänkas kraftigt för att minska skadorna.

Om målen inte nås föreslås att nuvarande älgförvaltningssystem ska omprövas.

Man vill att möjligheten att införa ”ekonomiska incitament” i viltförvaltningen ska utredas.

Samhället och inte skogsbruket ska bekosta älgbetesinventeringen Äbin, samt för foderprognoser.

Rådgivning om skogsskötsel som ökar fodermängden i den brukade skogen ska genomföras.

Slutligen vill man se en avreglerad jakt på kronhjort.

 

Rådgivningskampanj

Nu är det upp till Skogsstyrelsen att skapa förutsättningar så att åtgärderna som föreslås i 88-punktsprogrammet kan genomföras. Myndigheten ska också ta fram en rådgivningskampanj för en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk.

Läs rapporten

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev