Krönika: Extremister ska hållas kort

Lördagens aktion av nynazistiska Nordiska Motståndsrörelsen utanför jaktmässan Swedish Game Fair på Tullgarns slott understryker att våldsbejakande extremister – av alla sorter – måste hållas kort.

Under lördagen demonstrerade Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, utanför jaktmässan Swedish Game Fair vid Tullgarns slott. NMR är en nynazistisk och våldsbejakande organisation, som genom revolution vill skapa en nordisk nationalsocialistisk republik. Det handlar alltså om en organisation där det politiska våldet har en framskjuten placering. NMR kan kopplas till ett flertal politiskt motiverade grova våldsbrott, inklusive mord, bombdåd och egen tillverkning av vapen.

På senare år har det vid ett flertal tillfällen rapporterats om hur personer anslutna till Nordiska Motståndsrörelsen ansökt om, och nekats, vapenlicens. Under 2018 rapporterade Svensk Jakt vid två tillfällen om detta, i mars och i juni.

Det finns därför tydliga skäl för jägarkåren att rikta uppmärksamhet mot det faktum att extremister av denna typ, via jakten, försöker skaffa sig vapen.

 

Våld som politisk metod är oacceptabelt

Jag betraktar mig själv som relativt fördomsfri vad gäller politiska idéer. Att förbjuda tankar har aldrig varit en framgångsrik metod.

Men – och den här distinktionen är viktig – vi kan aldrig acceptera ideologier eller rörelser som använder våld som politisk metod. Att använda våld för att genomdriva sina idéer måste alltid fördömas.

Mot denna bakgrund är saken mycket enkel: personer anslutna till sådana rörelser ska hållas kort. De utgör ett hot mot den demokrati som, trots alla dess brister, ändå är det minst dåliga och mest humana system för mänsklig samvaro vi känner.

Det är för vissa lätt att glömma bort, och bör därför ofta påminnas om: Det är ingen medborgerlig rättighet att få äga vapen i Sverige. Det är ett förtroende, något man som enskild person anförtros av samhället. Förtroende förtjänar man, genom att visa sig laglydig och skötsam. Den som inte accepterar demokratins spelregler förtjänar inte ett sådant förtroende.

Sveriges vapenägare – däribland jägarna – är laglydigare än genomsnittet. Det är fullkomligt logiskt, eftersom den som inte följer lagar utan gör sig skyldig till våldsbrott blir av med sina vapenlicenser – och är då inte längre vapenägare. Eller jägare.

 

Alla är inte lämpliga

Det är en god ordning, anser jag. Jag har inga som helst problem med att ribban för vapenlicens läggs på denna nivå. Alla människor är helt enkelt inte lämpliga för detta. Exempelvis de som på olika sätt förverkat det omgivande samhällets förtroende.

När nu Nordiska Motståndsrörelsen försöker flörta med jägarkåren är det av yttersta vikt att sätta ner foten – ordentligt. Den som ansluter sig till våldsbejakande extremister har förverkat förtroendet att äga vapen, och därmed också rätten att kalla sig jägare.

Här finns inte utrymme för några kompromisser eller diskussioner – här handlar det om att hålla rent, och hålla våldsverkare kort.

Extremister göre sig icke besvär i jägarleden.

Punkt.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.