lördag 20 april

Opinion

Låt personer mantalsskrivna ovan Lappmarksgränsen rösta om vem som ska styra över Sverige ovan denna gräns, naturligtvis också rörande rätten till jakt och fiske, föreslår debattören. Foto: Kjell-Erik Moseid

Debatt: ”Socialdemokraterna sviker i de demokratiska värderingarna”

Som socialdemokrat i hela mitt röstberättigade liv och med 40 års prenumeration på Norrländska Socialdemokraten (NSD), boende i ett av partiets starkaste fästen i landet, blir jag tvivlande på partiets demokratiska riktning i den aktuella renmarksutredningen. 

Jag ser med glädje Sverigedemokraternas klara inställning, att hela Sverige ska kunna nyttjas av alla svenskar.

Att se hur Socialdemokraterna tvekar och inte fullt ut står för ett demokratiskt Sverige, där alla är lika värda och har samma tillgång till hela landet, är rent skrämmande.

Inte ens partiets representant i Renmarkskommittén, Emilia Töyrä, hade nog demokratisk insikt för att ställa upp för socialdemokratins grunder, att alla är lika värda i hela landet oavsett härkomst, och förmedla det vid kommitténs sista sittning.

Skjuts framåt

Som jag ser det är Socialdemokraterna inte för de demokratiska värderingarna, att alla ska behandlas lika, tyvärr. Detta ger SD en ytterligare skjuts framåt i norr, med demokratisk övertygelse i frågan.

Att Sverige förändrats över tid är bekant för alla, för rennäringen liksom för alla andra svenskar. Rättigheter likväl som skyldigheter har ändrats. 

Här i norr får befolkningen verkligen känna av och ställa upp för Sveriges fortlevnad, hela städer flyttas, boende slits från sina ursprungliga liv.

Skrämmande verklighet

Det är hög tid att Socialdemokraterna står upp för lika behandling av alla svenskar, också de som bor långt norrut i landet och som i hög grad bidrar till Sveriges välstånd. 

Det är inte sunt att en liten minoritet ska kompenseras för eventuella tidigare oförrätter, och därmed bli totalt bestämmande över oss när arbetsskiftet är över och vi vill ha ett meningsfullt liv.

Nu arbetas det för att införa en skrämmande overklig verklighet – att något tusental renskötare (ett hundratal som har huvudsaklig inkomst av renskötsel) ska styra över 50 procent av landets yta, och över hur tio miljoner svenskar får nyttja Sverige.

Stor oförrätt

Detta tenderar att bli den största oförrätt som någonsin gjorts mot det egna folket. 

Rekryteringen till norra Sveriges ledande industrier lär nog frysa inne med detta. 

Hur reaktionerna och agerandet blir om vi hamnar under renägarstyre kan man bara spekulera om, det är våra liv man kommer att styra och ytterligare begränsa med allt vad det innebär.

Demokrati i norr

Här ett förslag:

Då det anses demokratiskt att endast något tusental får delta i röstningen till Sametinget för att tillhörigheten inte räcker, borde följande vara legitimt och i högsta grad demokratiskt tillräckligt.

Låt personer mantalsskrivna ovan Lappmarksgränsen rösta om vem som ska styra över Sverige ovan denna gräns, naturligtvis också rörande rätten till jakt och fiske.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.