fredag 14 juni

Opinion

En del i Naturvårdsverkets arbete är att översätta forskarnas resultat till möjliga nivåer av referensvärde, som enligt EU:s art- och habitatdirektiv alltid måste vara högre än MVP, skriver debattören. Foto ( i hägn): Olle Olsson

Debatt: ”Referensvärdet för varg måste vara högre än 170–270 vargar”

REPLIK. Referensvärdet för vargstammen måste alltid vara högre än minsta livskraftiga population, MVP. Forskarna har nu kommit fram till att det under vissa förutsättningar är möjligt med ett MVP i intervallet 170–270 vargar.

Björn Isaksson ifrågasätter i debattartikeln Vargmatematik i kvadrat urholkar förtroendet för Naturvårdsverket olika aspekter av hur Naturvårdsverket har genomfört regeringsuppdraget om analys av referensvärde för varg.

Intervallet för gynnsam bevarandestatus, Gybs, som beslutades av riksdagen 2013 genom propositionen Hållbar rovdjurspolitik är 170–270 vargar. Det är den nivån på referensvärde som har varit både den förra och den nuvarande regeringens önskan att kunna landa inom, samtidigt som Sverige uppfyller EU:s krav på långsiktigt bevarande av arter genom art- och habitatdirektivet.

Minsta livskraft

Naturvårdsverket är den myndighet som svarar till regeringen och svarar upp mot regeringens ambitioner.

Forskarna har i sin tur fått ett uppdrag av oss att ta fram det vetenskapliga underlaget – det vill säga modeller som ger resultat angående minsta livskraftiga population, MVP, under olika förutsättningar.

Gemensam slutsats

Forskarna kommer till den gemensamma slutsatsen att under vissa specifika förutsättningar skulle ett MVP i intervallet kunna vara möjligt.

För att populationen fortfarande ska kunna anses vara livskraftig i ett hundraårsperspektiv får födslotal och dödlighet inte förändras till det sämre, samt att minst en till tre individer måste invandra till populationen varje tioårsperiod.

Måste vara högre

På Naturvårdsverket arbetar vi nu vidare med analysen som vetenskapligt underlag till regeringsuppdraget som redovisas i slutet av juni i år.

En del i Naturvårdsverkets arbete fram till redovisningen av regeringsuppdraget blir att översätta dessa resultat till möjliga nivåer av referensvärde, som enligt EU:s art- och habitatdirektiv alltid måste vara högre än MVP.

Nytt värde

Sverige rapporterar referensvärden för ett antal arter och naturtyper till EU vart sjätte år. Sverige ska rapportera värden senast i juli 2025 och inför det kan ett nytt referensvärde för varg bestämmas.

Det är inte ett nytt referensvärde regeringen beställt i detta uppdrag utan en beskrivning av vilka förutsättningar som behövs för att kunna ha ett lägre värde.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.