fredag 14 juni

Opinion

Debatt: Populism eller bara okunnighet?

Det har blivit märkvärdigt tyst från politisk sida efter Naturvårdsverkets beslut, tycker skribenten. Foto: Olle Olsson

I dessa dagar då årets vargjakt helt enligt planerna stoppats av betraktarsidan så känns det lite intressanta att sända en tanke till våra politiker och deras uttalanden under senare år.

Jag har roat mig med att sammanställa några citat från diverse politiker som uttalat sig i vargfrågan under senare år. Citaten är hämtade ur Svensk Jakt och Jakt & Jägare. Jag gör inget anspråk på att det ska vara heltäckande. Det finns väl få områden där retoriken från både Alliansen och Socialdemokraterna varit så lovande och resultatet så dåligt. Man kanske inte ska vara så förvånad över att de som drabbats av vargplågan inte är så imponerade av våra politiker. Det talas ibland om ett växande politikerförakt, om man läser nedanstående citat så kanske man inte ska förvånas över det.
– Vi sätter ned foten och säger att 210 vargar i Sverige räcker. Det ska inte vara ett etappmål utan ett tak för vargstammen. Sedan ska de 210 vargarna genom licensjakt fördelas jämnare över landet, säger Dalacenterns riksdagsman Kenneth Johansson till Jakt & Jägare.
– Då sårbarhetsanalysen säger 100 stycken så anser jag att någonstans runt 180-200 är lämpligt, sade Bengt-Anders Johansson till NU-tidningen.
– Det ena förslaget är 180 vargar, 18 föryngringar, med införsel av en genetiskt ny varg per år i populationen. Det andra förslaget är 380 vargar, 38 föryngringar och en ny varg vartannat år. Regeringens arbete kommer att inriktas mot alternativ ett, en mindre vargstam som har en god och livskraftig genetik, säger Erik Bratthall.

Applåder

Helén Pettersson (S).Även Socialdemokraterna applåderar den av Naturvårdsverket nu beslutade vargjakten.
– Fri tillväxt av vargstammen är inte en lösning på de problem som finns idag, säger Socialdemokraternas jaktpolitiska talesperson Helén Pettersson till Svensk Jakt.
– En del i detta breda ansvarstagande som regeringen tar är självfallet de socio-ekonomiska aspekterna av detta. En utredning är tillsatt, och uppdraget givet till Peter Egardt, landshövding i Uppsala län. Egardt ska redovisa sin utredning den 31 augusti i år. Bengt-Anders Johansson i replik på mitt debattinlägg. (Jag väntar fortfarande.)

Vargsymposium

Helén Pettersson (S) är ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott och har deltagit i veckans vargsymposium i Vålådalen.
– Jag blir frustrerad och bedrövad över att vi låter en kommissionär och en del av kommissionen diktera villkoren för vad som ska gälla i Sverige och inte. Det är dags att börja säga ifrån ordentligt, säger Helén Pettersson till Sveriges Radio.
– Regeringen måste så fort som möjligt kunna återta styrningen av rovdjurspolitiken.
Bengt-Anders Johansson (M).Det säger riksdagsledamoten Lars Beckman (M) i ett pressmeddelande, där han tillsammans med partikamraterna Bengt-Anders Johansson och Ulf Berg uttrycker sin oro för ökade vargangrepp.
Bengt-Anders Johansson: 180 vargar gäller!
Bengt-Anders Johansson (M) välkomnar fastställandet av antal vargar i Sverige.
– Det är mycket glädjande att vi med forskargrund kan sätta ner foten vad gäller vargförvaltningen. Det innebär att vi nu har den sista pusselbiten som gör att vi kan presentera underlag till EU-kommissionen. Nu bör kommissionen lägga ärendet åt sidan och Sverige kan inom kort bestämma över den egna vargpopulationen, säger Johansson i ett pressmeddelande.
Socialdemokraternas jaktpolitiska talesperson Helén Pettersson är långt ifrån nöjd med de antal rovdjur som enmansutredaren Lars-Erik Liljelund vill se i landet.

Få ta tid

– Jag är förvånad. Det låter som en nivå som de olika intressena inte kan komma överens om. Och frågan är om man behöver jäkta fram en så infekterad fråga som vargarnas antal, säger Helén Pettersson. Hon påpekar att Socialdemokraternas linje hela tiden har varit att frågan måste få ta tid.
– Vi håller fast vid vår linje att man skulle hålla vargstammen på 200 individer i 20 år och försöka öka den naturliga invandringen för att komma till rätta med genetiken.  Vi är därför emot att flytta vargar. Hon menar att frågan inte bara handlar om rovdjur utan lika mycket om människor.
C-politikern och riksdagsledamoten Erik A. Eriksson tolkar dagens beslut om rovdjurspropositionen som att ”varannan varg ska bort i Värmland”.
– Vargstammen ska inte bli större än i dag.
Det sa centerpartistiske riksdagsledamoten Kenneth Johansson, enligt Dalarnas Tidningar.
– Utredningen om rovdjurens etappmål ska pågå i två år. Därmed kan riksdagen fatta beslut först år 2012. Då kan vi ha närmare 500 vargar i Sverige med växande problem för boende i vargområden. Detta är inte acceptabelt, tycker S-politikern Helén Pettersson.

Märkvärdigt tyst

Det skulle vara intressant att höra hur de ser på sina uttalanden efter Naturvårdsverkets hantering av riksdagens beslut om den nya rovdjurspolitiken. Det har blivit märkvärdigt tyst från politisk sida efter Naturvårdsverkets beslut.
Om man betraktar ovanstående citat vore det konstigt om politikerna vore nöjda med hur Naturvårdsverket verkställer beslutet. Eller det kanske var det här man ville, men då får man nog förklara sina tidigare uttalanden, framför allt gäller det de två huvuddebattörerna Bengt-Anders Johansson och Helén Pettersson?
Christer Eriksson (C) i Sala har i alla händelser insett vad som pågått och som pågår när han i sin debattartikel beskriver Naturvårdsverkets agerande som en demokratisk katastrof. Är han den ende politiker som insett att Naturvårdsverket lurat upp regering och riksdag på läktaren?

Björn Isaksson
Bottnaryd

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.