måndag 11 december

Opinion

Debatt: Öppet brev till länsstyrelsen om småviltjakten

I ett öppet brev till Länsstyrelsen i Västerbotten kritiserar Jägareförbundet och två fågelhundsklubbar förändringarna av småviltjakten.

Vid ett informationsmöte i februari angående jakten på statens marker ovan odlingsgränsen förvarnade länsstyrelsen om att förändringar i administrationen av småviltjakten kommer att göras före den kommande jaktsäsongen. Förändringarna kommer med lanseringen av en ny webbportal för att hantera upplåtelser av småviltjakt (www.natureit.se). Jaktområdena kommer att minskas ner, antalet jägare kommer att vara kvoterat/begränsat i varje enskilt jaktområde och dag, förhandsbokning av jaktområden och lösande av jaktkort kommer att kunna göras i den nya webbapplikationen.
Syftet med förändringarna är att få till stånd en ökad spridning av jägare i både tid och rum.
Vi har förståelse för att länsstyrelsen vill komma till rätta med de problem som kan följa av att många jägare vill jaga inom samma jaktområden och då framför allt i vägnära områden, under de två–tre första veckorna efter jaktstarten i augusti. Vi ställer oss däremot frågande och tveksamma till varför en högre jägartäthet under de första veckornas jakt ska få styra och försvåra jägarnas möjlighet till en bra jakt under de följande dryga sex månaderna.
Framförallt är vi mycket kritiska till de negativa konsekvenser som det nya systemet kommer att medföra för de fjällkommunbor som löser kommunårskort. Även denna grupp av jägare kommer att inlemmas i systemet med allt vad det innebär av förhandsbokning av jaktdagar, risk att inte kunna jaga i sitt närområde med mera.
Av denna anledning hemställer vi om att länsstyrelsen beslutar om att kommunkortsinnehavares jakt tillåts att ligga utanför det kommande webbaserade upplåtelsesystemet. En sådan ordning skulle på intet sätt ha någon negativ påverkan på vare sig förvaltningen av viltstammarna eller medföra någon ökad risk för störning av andra näringar eller tillresande jägares jakt. Däremot skulle länsstyrelsen med ett sådant beslut göra det tydligt att man värnar om de lokalt boende jägarnas jakt och livsmiljö.

Representerande en stor del av jägarkåren i Västerbotten.

K-G Abramsson, Jägareförbundet Västerbotten
Lennart Andersson, Svenska Vorstehklubben Västerbotten
Stellan Johansson, Västerbottens Fågelhundsklubb

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget