fredag 14 juni

Opinion

Debatt: Mellan två gröna väggar – skogsvård räddar liv

Åker man bil i Norrland så kör man nästan alltid mellan två gröna väggar. Viltolyckorna skulle kunna minska i antal om siktröjning genomfördes längs vägarna.

Viltolyckorna ökade i fjol med cirka 15 procent och var för hela året drygt 48.000. Minst 10.000 människor skadas, varav 2.000  invalidiseras och cirka tio människor dör årligen i viltolyckor. Dessa beräknas kosta omkring 25 miljarder kronor per år.

Orsaker till den snabba ökningen:
Vi har börjat köra allt fortare, överskrider ofta hastighetsgränserna, pratar i mobiltelefon eller Sms:ar. Allt med påföljden uppmärksamhet på väg och andra trafikanter försämras.

Rovdjursstammarna har det senaste decenniet ökat. När björn, varg, järv och lo plus räven jagar bytesdjur så skenar det jagade djuret och ser sig därmed inte för när en väg passeras.

Nästan alla vägar med undantag av delar av E 4:an i Norrland omges av gröna ogenomskinliga skogsväggar. Detta gör det omöjligt för skenande vilt och en bilförare i hög hastighet att i tid se varandra för att kunna avvärja en kollision.

 

Åtgärder:
• Dubbelt så många poliser och mycket mer trafikövervakning.
• En mycket större, minst fördubblad avskjutning av de fyra stora rovdjuren plus vildsvin, räv och grävling.
• Städning och siktröjning med början efter de större vägarna. Gallring, siktröjning och stamkvistning så att viltet och vägtrafikanten har 30– 50 meters sikt.

Med dessa åtgärder tror jag att viltolyckorna skulle minska med minst 50 procent!

Lagstifta om att skogen på trädlängds avstånd intill vägar och kraftledningar ska röjas, gallras och skötas så att träden blir stormfasta.(Om skogsägaren inte uppfyller lagens krav så fullgör staten lagkravet).
När kalhyggen tas upp intill väg ska 30 meter närmast vägen planteras med björk. Vägmiljön blir inte bara vackrare utan det ger också bra sikt, särskilt på vintern.

Förutom arbete åt hundra tusentals arbetslösa och radikalt minskade viltolyckor så skulle det bli en skogsvårdsinsats, ungskogsröjning, gallring och kvalitetshöjande stamkvistning på drygt två miljoner hektar skog längs våra 30.000 mil bilvägar.

Erland Lundgren
Norrland     

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.