fredag 14 juni

Opinion

Debatt: M-politiker: ”Flera partier svajar i jaktfrågor”

Christofer Fjellner. Foto: Peter Knutson

För Sveriges 300.000 jägare är jaktfrågorna viktiga inför valet till Europaparlamentet. EU har idag ingen kompetens att besluta om jakten och så ska det förbli. Det håller företrädare för alla partier med mig om när de får frågan från jägarhåll. Men i Bryssel svajar det rejält. Risken är stor att det slutar med att jakten i allt högre grad styrs från EU i framtiden.

Miljöpartiet säger att de vill att vi ska besluta över jakten i Sverige. Men i Bryssel kräver MP gång på gång att EU-kommissionen ska lägga sig i den svenska rovdjursförvaltningen.
MP vill riva upp dagens politiska mål för vargstammen och påstår att de istället vill lyssna på vad forskarna säger. Men de missar att det är vetenskapliga råd som ligger till grund för regeringens rovdjurspolitik.
Forskarna i vargforskningsprojektet Skandulv säger att 100 individer är tillräckligt för att trygga vargstammen. Med högre genetisk variation menar de att det räcker med ett 40-tal vargar.
Det politiska målet för gynnsam bevarandestatus är 170–270 individer. Naturvårdsverket ska sätta ett referensvärde inom det intervallet. Det är alltså god marginal mellan det politiska målet och den nivå som vetenskapen har satt upp och som de flesta seriösa vargforskare står bakom.
Men MP lyssnar inte på en överväldigande majoritet i forskarvärlden, utan på några enstaka forskare på ytterkanten som vill ha betydligt mer varg.

Fler är otydliga
Men det är fler än MP som svajar i jaktfrågorna.
När jag deltog i en jaktdebatt hos Jägareförbundet nyligen ville varken S eller V ha en översyn av habitatdirektivet. Det är det direktiv EU-kommissionen hänvisar till när de lägger sig i vargjakten.
Problemet med det flera decennier gamla direktivet är att det bygger på statiska listor som ska tillämpas på en dynamisk natur. Det speglar därför inte längre hur det ser ut i skog och mark.
Att kräva en översyn borde vara en självklarhet för alla som värnar svensk jakt.

Märklig inställning
När Europaparlamentet i januari röstade om en resolution om jaktbrott var det bara M och V som röstade emot att inrätta en jaktpolis på EU-nivå med rätt att ingripa direkt i Sverige vid misstänkta jaktbrott. Övriga partier var antingen för eller kunde inte ta ställning.
Det är en märklig hållning om man tycker att vi ska besluta över jakten själva.
I den nya djurskyddsförordning vi röstade om i april föreslog S att vilda djur som dödas i syfte att förhindra spridning av sjukdomar inte ska utsättas för onödigt lidande eller smärta. I sak är det en självklarhet och det kravet finns redan i svensk lagstiftning.
Men genom att föreslå EU-regler för detta öppnar S upp för en kompetensöverföring till EU om djurskydd för vilda djur. Tyvärr krävde Marit Paulsen (FP) samma sak. I efterhand har jag dock förstått att det var ett misstag från hennes sida.
Den 25 maj är valet ditt. En röst på Moderaterna är en tydlig röst för svensk jakt. Men glöm för den skull inte jaktfrågorna i riksdagsvalet i september.
För en sak är säker, ingen regering där Miljöpartiet ingår kommer någonsin att vara bra för svenska jägare.

Christofer Fjellner (M)

Europaparlamentariker och ensam svensk i Europaparlamentets informella grupp för jakt- och skogsfrågor. Andranamn på moderaternas lista i EU-valet.

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.