Krönika: Liberalernas sista vargvändning?

Vad Liberalernas företrädare i riksdagen anser i vargfrågan är inte någon stor sak att haka upp sig på, när allt kommer omkring. Men det kanske inte kommer så många fler tillfällen att kommentera det, så jag tänker att det nog är bäst att ta chansen.

Liberalernas landsbygdspolitiske talesperson Jakob Olofsgård deltog i torsdagens riksdagsdebatt om miljö- och jordbruksutskottets betänkande (2021/22:MJU24).

Där framfördes att Liberalerna inte kunnat ställa sig bakom utskottsmajoritetens (C, M, KD, SD) betänkande i vargfrågan av den häpnadsväckande orsaken att ”bedömningen av hur många individer som behövs för att vargstammen ska kunna anses leva upp till riksdagsmålet om en gynnsam bevarandestatus är inte en politisk fråga”.

 

I sitt särskilda yttrande skrev Olofsgård (L) vidare:

”Följaktligen utgår bevarandearbetet för vargen och bedömningarna av beskattningen av stammen genom licensjakt numera utifrån den uppdaterade bedömningen från 2015.

Propositionens bedömning av hur många vargar som behöver finnas i Sverige från 2013 är överspelad. Det är målet att uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet som är det centrala i rovdjurspolitiken.”

 

Vi tar det igen: Enligt Liberalerna är frågan om den svenska vargstammens storlek inte politisk.

 

I höstas skrev Liberalernas Jakob Olofsgård och Elise Backman (riksdagskandidat, Västernorrland) en debattartikel på Svenskjakt.se (17/11). Där kunde man bland annat att läsa följande:
”Det är inte rimligt att Naturvårdsverket sätter egna mål för en hälsosam vargstam, när riksdagen tydligt tagit ställning och fattat beslut.

[…]

Naturvårdsverket höjde först antalet från det beslutade till 300 för att sedan anta en förvaltningsstrategi med ett önskat antal på 450 vargar. Detta trots riksdagsbeslutet på 170–270 vargar. I oktober 2020 så ställde sig riksdagen bakom motionen om att Naturvårdsverket skyndsamt bör justera miniminivån för gynnsam bevarandestatus till 170–270 vargar, vilket inte alls verkar göra någon skillnad för det antal vargar som nu tillåts skjutas.
Det blir en otydlighet i vem som äger företrädesrätt i frågan.

[…]

Det är bekymmersamt att riksdagsbeslut inte efterlevs eller tas på allvar.”

”Riksdagsbeslut om vargen måste följas”

I november 2021 beklagar sig Olofsgård (med flera) alltså över att Naturvårdsverket höjt referensvärdet för varg till 300, ”trots riksdagsbeslutet på 170–270 vargar”.

Sex månader senare är detta, enligt samma person, ”inte en politisk fråga”.

Att det råder otydlighet i vem som har företrädesrätt i frågan är ställt utom allt tvivel. Där är Olofsgård och jag fullständigt överens.

 

Dessvärre måste man säga samma sak om Liberalernas vargpolitik. Den bidrar nämligen i allra högsta grad till denna otydlighet.

Är frågan om vargstammens storlek politisk eller inte?

Att besvara den frågan med såväl ett ”ja” som ett ”nej” är ett konststycke som inte står Socialdemokraternas Nato-linje långt efter.

 

Samtidigt – tänker jag – är Liberalernas sick-sackande i vargfrågan något som vi förmodligen inte behöver ägna särskilt mycket mer tankemöda.

Den saken framstår som allt mindre otydlig, ju närmare vi kommer valdagen, den 11 september 2022.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.