söndag 14 april

Opinion

Debatt: ”Legala vapen – problem eller tillgång?”

Vi ser en våg av våldsdåd i EU. Illegala vapen finns i överflöd, både i Europa och i Sverige. Vapen utgör alltså ett stort samhällsproblem. Eller?

Följande är kontroversiellt men sant; en hammare kan användas för att bygga ett nytt hus, eller för att bryta sig in i samma hus. Med vapen är det likadant, de kan användas lagligt och de kan användas olagligt. Frågan är vem som har vapen och varför.
EU:s myndigheter ska lösa problem, inte skapa nya.
Direkt efter Parisattentaten kom ett förslag från EU-kommissionen om att skärpa EU:s vapendirektiv, vilket skulle leda till skärpt svensk lag. Det intressanta är att kommissionens förslag inte alls riktar sig mot illegala vapen, våldsbrott eller terrorism. Förslaget drabbar endast laglydiga medborgare med legitimt behov av vapen!
För vapenlicens i Sverige krävs lagstadgat behov och kontroll av lämplighet. Så trivial oskötsamhet som fortkörning kan innebära att man nekas licens.
Brottslighet med legala vapen förekommer knappt.

En resurs
Vapen i rätt händer är en samhällsresurs:
• Försvaret framhåller civilt skyttes stora betydelse för försvarsförmågan, en tränings- och utbildningsresurs de själva saknar.
• Poliser upprätthåller sin förmåga genom civilt skytte, en förutsättning är att det finns andra (det vill säga även civila) att tävla emot.
• Sportskyttet innebär en meningsfull sysselsättning för hundratusentals laglydiga svenskar.
• Om inte jägare reglerade viltstammarna skulle viltolyckorna öka, med ekonomiska förluster och lidande för både människor och djur som följd.
• Jägare skapar en förnyelsebar och etiskt hållbar resurs i form av ekologiskt kött som utgör ett tillskott till samhällsekonomin.
• Vapensamlingar är ett historiskt dokument, ett kulturarv. Allmogejaktens och militärens vapen har bidragit till att göra oss till den nation vi är idag.

Ska öka tryggheten
Den rödgröna regeringen säger officiellt att man inte vill införa några onödiga restriktioner för legala vapenägare. På precis motsatt vis agerar Miljöpartiets Bodil Valero, som i parlamentet lägger fram förslag som går längre än kommissionens och som dessutom strider mot riksdagens uttalade ståndpunkt!
Det är dags att den rödgröna regeringen sätter ner foten. Vad vill man med EU:s nya vapendirektiv?
Centerpartiet har bara en åsikt i frågan, ska lagstiftning skärpas så ska det faktiskt öka tryggheten och förhindra terrordåd. Inte försvåra laglydiga medborgares legitima behov av vapen, de utgör inget problem.
Jägare och sportskyttar är knappast presumtiva terrorister.

Helena Vilhelmsson, Distriktsordförande Örebro (C)
Anders Olsson, Centerpartiet Örebro kommun

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till: 
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.