torsdag 13 juni

Opinion

Debatt: ”Låt oss demonstrera mot den misslyckade rovdjurspolitiken”

Med en stor demonstration mot den förda rovdjurspolitiken kan vi påverka beslutsfattare både i Sverige och EU. Jag föreslår att vi under samma dag demonstrerar i 112 kommuner i hela vargbältet. Det skulle ge eko över hela Sverige och höras ända till Bryssel.

Enligt SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitet) undersökning för tre år sedan ansåg nästan varannan person i Dalarna att vargen inte ska få finnas på någon plats i landet.
Enligt undersökningen fanns tecken som visade på en sjunkande acceptans i Dalarna och i övriga Sverige.
I de rovdjurstätaste kommunerna i Dalarna är motståndet mot varg nästan hundraprocentigt. Av Dalarnas befolkning på 277.000 innevånare kan det betyda att det idag finns 150.000 människor som har en nollvision när det gäller varg.
Övriga invånare, som accepterar varg, har nog tänkt sig ett mindre antal än vad som finns idag.  En undersökning idag skulle visa att det inte finns någon majoritet för en livskraftig vargstam i länet.
Med dessa siffror som bakgrund måste man ställa sig frågan: Kan vi ha varg i Dalarna och i så fall hur många? 

Misslyckad rovdjurspolitik
Den misslyckade rovdjurspolitiken med överstora rovdjursstammar har utvecklas till ett stort samhällsproblem, som för med sig ett stort lidande för både djur och människor och som kostar hundratals miljoner kronor per år.
Vi måste få en rovdjurspolitik som tar hänsyn och anpassas till de människor som har rovdjuren omkring sig, istället för det motsatta förhållandet som råder idag.
Min idé är att det måste till en större och mer omfattande demonstration som ger eko över hela Sverige och långt in i regeringskansliet, och till EU.
Om de siffror jag angett för Dalarna gäller också i övriga län i vargbältet är mitt förslag att arrangera en demonstration i varje kommun i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland, Örebro och Västra Götalands län.
Sammanlagt handlar det om demonstrationer i 112 kommuner, förslagsvis i augusti månad, samma datum och samma tid, på torget i respektive kommuns centralort vilket gör att alla skulle få nära att ta sig dit. 
Detta kan då redovisas som en enda och stor demonstration mot regeringens rovdjurspolitik och kan bli den största samlade hittills. Motståndet mot den förda rovdjurspolitiken har väl aldrig varit så stort som nu, efter allt som hänt den senaste tiden? 

Samarbete
Vi måste samarbeta; jägarförbund, LRF, fäbodbruk, hundklubbar, Kennelklubben, ridsport, tamdjursägare, barnfamiljer och andra människor som är emot vargens utbredning. Vi måste visa att nu får det vara nog.
Föreningar och klubbar har som regel lokala avdelningar ute i kommunerna som kan organisera demonstrationen och få till ett manifest.
I det så kallade vargbältet bor idag nästan tre miljoner människor. Av dessa bor fler än 500.000 utanför tätort, alla drabbas eller kommer att drabbas direkt eller indirekt när vargstammen tillåts öka okontrollerat.
Jag bor själv i en av de rovdjurstätaste kommunerna i Dalarna och har sett hur förödande nuvarande rovdjurspolitik har varit för kommunens innevånare, med de skador och problem som den för med sig.
Naturligtvis kan även andra kommuner i Sverige vara med. Vargen finns ju ända nere i Skåne.   

Val i september
Förslaget med kommunvis demonstration ligger i linje med EU:s subsidiaritetsprincip, där beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå. För att nå full demokrati i rovdjurspolitiken måste man ner på lokal nivå och så nära människor som berörs som möjligt.
Trots detta toppstyrs svensk rovdjurspolitik idag från Bryssel. En ny regering till hösten med inflytande av Miljöpartiet och Vänsterpartiet kan betyda en helt okontrollerad tillväxt av vargstammen.
Nu är det dags att sätta stopp för detta vansinne som för länge sedan passerat alla anständiga sociala och ekonomiska gränser.
Tidpunkten för demonstrationen har jag tänkt söndagen den 24 augusti klockan 14.00.
Resultatet kan sedan redovisas som en enda stor och landsomfattande demonstration tre veckor före valet.
Om ni tycker att förslaget är bra sprid ut till så många som möjligt. 

Jan-Olov Jones
Dalarna

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.