Vi skogsägare kan sluta att hugga alla dessa stora kalhyggen och i stället satsa på att ställa ut fröträd så att skogen kan fröa av sig själv, föreslår debattören. Foto: Roland Svensson

Debatt: ”Jägare och skogsägare måste ta ansvar för älgstammen”

Jag är en jägare och skogsägare från södra Sverige som åker upp till Norrland och jagar älg varje år. Det är väldigt tråkigt att både se och höra hur älgstammen har minskat så kraftigt i hela Sverige.

Jag åker inte norrut för att få skjuta älg utan mer för naturupplevelser och den vackra miljön som är där uppe. Jag jagar även i södra Sverige på egen mark och är med i ett större jaktlag.

Det är väldigt tråkigt att både se och höra hur älgstammen har minskat så kraftigt i hela Sverige.

Man skyller på att det är mycket betesskador och tyvärr får älgen mycket skuld för detta.

Visst finns det platser som har väldigt mycket betesskador, det har jag själv sett.

Inget fel

Jag tänker ofta tillbaka till 1980- och 1990-talet då det fanns mycket älg i Sverige.

De planteringar som var små då det fanns mycket vilt i skogen, hur ser de ut nu?

Jag har själv skog och mina planteringar är det inte fel på, även om det var mycket vilt när jag satte plantorna.

Skogsägare, regering och jägare måste nu enas och hitta en lösning på problemen som nu diskuteras.

Flera fröträd

En lösning är att vi skogsägare slutar att hugga alla dessa stora kalhyggen och i stället satsar på att ställa ut fröträd så att skogen kan fröa av sig själv. Detta skulle innebära att det blev mer plantor av bättre kvalitet, mycket foder till viltet och fler alternativ till att röja och gallra fram framtida huvudstammar.

Vi måste se till att det blir mer blandskog med mycket lövträd, och mer tall för att få ljusare skogar med mycket bärris.

Då klarar sig skogen bättre från barkborrar och andra insektsangrepp.

Färre rovdjur

I dag har markägarna utslagsröst i älgförvaltningsområdena, vilket inte är rätt. Älgen och viltet tillhör alla i hela Sverige. Regeringen måste se till så att älgförvaltningen beslutas från länsstyrelserna igen.

Vi måste få till en bättre älginventering. Det måste finnas regler och mål för hur många älgar vi ska ha per 1.000 hektar i vinterstam.

Utöver det måste antalet rovdjuren minska. Självklart ska vi ha varg, lo, björn och järv i våra skogar, men inte så mycket som det är nu. En rimlig gräns på dessa vore det bästa.

Vårt ansvar

Vi jägare måste också ta vårt ansvar och gå ut i skogen och förvalta älgstammen på ett bra sätt. Gå man ut och skjuter älgkor så blir det inte så många älgar i framtiden.

Det är som med ekonomin. Tar man av räntan så har man kapitalet kvar. Vi måste se långsiktigt och bevara vår skog och jaktkultur. 

Jakten ger mycket tillbaka till samhället. Ekologiskt kött, turism och naturupplevelser.

Vi blir bara fler och fler i samhället – med fler och fler magar som ska mättas. Se till så att vi har en levande landsbygd med mycket vilt i våra skogar.

Vi måste bevara vår älgstam. Vi kommer att ha en mycket rikare skog och viltstam om detta skulle uppnås.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.