torsdag 29 februari

Opinion

Debatt: Håll vargen i hägn

Rovdjurspolitiken får inte göra det omöjligt för landsbygdens folk att bo och verka i Norrlands kulturbygder. Om det finns skäl att Sverige ska bidra till att bevara vargen som art kan det ske i hägn.

Vi som bor på landsbygden ska ha ett avgörande inflytande på våra livsvillkor. Varje bygd som är berörd av rovdjur ska få folkomrösta på lokal nivå om framför allt vargens närvaro.Riksdagsbeslutet om En hållbar rovdjurspolitik är bra, men inte tillräckligt. Ökat regionalt inflytande för viltförvaltningsdelegationen får inte stanna vid ökad makt för länsstyrelsen.
Även rovdjurspolitiken måste in i ett helhetsperspektiv. Det saknas konsekvensanalys för påverkan på övrig biologisk mångfald och ekosystemen.

Arter missgynnas
Många arter, både växter och djur, missgynnas av alltför stark prioritering av rovdjuren. Vargen är inte utrotningshotad globalt, men det är fjällkon, rödkullan, lappgeten och flera andra lantraser.
Många rödlistade arter behöver betande mular i skärgårdar, skogar, fjäll och på fäbodar.
Vilka följder och konsekvenser får rovdjurspolitiken på lång och kort sikt för människor, kulturer och näringar på skandinaviska halvön?
Sverige stödjer konventionen om biologisk mångfald, där artikel 8j handlar om bevarande av arter i sin rätta miljö samt om traditionell folklig kunskap, lokalsamhällen och sedvänjor.
Det får inte stanna vid åtskillnadspolitik där främst renskötande samers angelägenheter uppmärksammas. Vi är många fler som bor och verkar – sedan urminnes tider – i dessa trakter.

Olle Larsson
Härjedalspartiet

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget