tisdag 27 februari

Opinion

Företrädare från Skogsstyrelsen anser att det finns utrymme för förbättring när det gäller att kommunicera älgens skador.

Företrädare från Skogsstyrelsen anser att det finns utrymme för förbättring när det gäller att kommunicera älgens skador. Foto: Roland Svensson

Debatt: ”Felaktiga räkneexempel på Äbins resultat”

Det finns många uppfattningar om hur vi genomför älgbetesinventeringen Äbin. I grunden välkomnar Skogsstyrelsen förstås debatten om resultaten som är ett viktigt underlag för älgförvaltningen, skriver två företrädare för Skogsstyrelsen i en debattreplik.

I debattartikeln Älgjägare, gå samman för att rädda jakten (25/11) skriver debattören Nimrod om Äbin på ett sätt som vi gärna vill bemöta och förtydliga.

Nimrod skriver att kommersiellt värdefulla trädslag som tall, gran, björk, contorta och lärk inventeras i Äbin. Det stämmer inte helt överens med metoden.

Samtliga trädslag inventeras

I själva verket inventeras samtliga trädslag över viss höjd i Äbin. Skador registreras på tall och gran, medan förekomst registreras för övriga trädslag, det vill säga även icke kommersiellt värdefulla trädslag som exempelvis rönn, asp, sälg och ek (RASE). För RASE registreras dessutom om statusen är gynnsam status eller inte.

Beståndsnivå

Debattören ger också ett räkneexempel på beståndsnivå som resulterar i en mycket hög skadeandel. I Äbin beräknas dock skadeandelen på älgförvaltningsområdesnivå, ÄFO. Detta görs genom att dividera det totala antalet skadade tallar i ÄFO med det totala antalet tallar i ÄFO. Varje enskild tall bidrar till beräkningen, och det är inte en vägd genomsnittlig skada per bestånd. Debattörens räkneexempel visar därmed ett orealistiskt resultat.

Förbättringspotential

Dock håller vi med om att det finns utrymme för förbättring när det gäller att kommunicera skador, särskilt i ÄFO:n med relativt låg tallförekomst, som vissa ÄFO:n i Halland.

Vi välkomnar frågor och funderingar om Äbin och uppmuntrar alla intresserade att gå Äbin-skolan som kommer att finnas på vår webb från och med mars nästa år. Till dess går det att fördjupa sig i metoden och resultaten från Äbin på Skogsstyrelsens hemsida.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget