torsdag 30 maj

Opinion

Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”EU-förslag om blyförbud hotar även sportskyttet”

EU-kommissionen planerar förbjuda användning och innehav av blyhagel inom 100 meter från ”våtmarker”. Konsekvensen kan i stället, för svensk skytteidrott och jakt, bli potentiellt förödande.

Vid flera tidigare tillfällen har EU-kommissionen lämnat ifrån sig förslag vilka kan tolkas vara ämnade att skada sportskytte och jakt. Förslagen (för)kläs ofta i begrepp som drar åt säkerhet, terrorism eller miljö
Den här gången sägs det att EU ska skydda naturen genom att förbjuda jakt med och innehav av blyhagel i våtmarker. Vad som verkligen döljer sig bakom förslaget förefaller dock vara någonting helt annat.

 

Innehåller det mesta

Ett av förslagets problem är att EU har upprättat en lista över vad de tycker ordet ”våtmark” betyder. Den innehåller inte bara det som normalt kallas våtmark utan dessutom ”kärr, myrar, mossar, torvmarker, öppna vatten oavsett om de är naturliga eller konstgjorda, tillfälliga eller permanenta, och oavsett om vattnet är stillastående eller strömmande, eller består av söt-, salt eller bräckt vatten, omfattande hav där djupet vid lågvatten inte överstiger 6 meter”.

 

Ett totalförbud

Ett annat problem är att EU föreslår ett förbud mot innehav inom 100 meter från ovan angivna platser. Sammantagna innebär det ett totalförbud eftersom de extensiva våtmarksdefinitionerna och avståndet tillsammans omfattar i stort sett hela Sverige.
I Europa finns enligt EU:s miljömyndighet, EEA, 500.000 sjöar större än ett hektar. Tre fjärdedelar av dessa finns i Sverige, Finland, Norge och Ryssland (de två senare inte medlemmar i EU). 100.000 av sjöarna finns i Sverige.
Länderna ovan är dessutom länder där skytteidrott hör till de stora folksporterna och där jakten är spridd och engagerar människor från hela landet, i alla åldrar och samhällsklasser.
Det innebär att Sverige och Finland är de EU-länder som kommer att drabbas hårdast av förbuden.

 

Brott mot principer

Svenska Jägareförbundet har sakligt och korrekt kritiserat EU-kommissionen och påpekat att förslaget strider både mot svenska rättsprinciper och mot EU:s egna fördrag – det senare om principerna om tilldelade befogenheter. Det vill säga att EU inte ska göra saker som inte medlemsländerna överlåtit bestämmanderätten om, och mot proportionalitetsprincipen.
Varför är det så problematiskt att inte få inneha blyhagel inom 100 meter från EU-definierad våtmark?
Anta att du förvarar en blyhagelpatron i ditt vapenskåp och när du kommer hem efter semestern upptäcker att grannen byggt en trädgårdsdamm eller pool i närheten av ditt hus. Då har du begått ett brott.
Anta att du åker från ditt hem till skjutbanan och på vägen dit passerar en å. Då har du också begått ett brott.
Anledningen är att din patron befunnit sin inom 100 meter från en EU-definierad våtmark.

 

Andra villkor

För flera idrotter, exempelvis dynamiskt hagelskytte, skulle ett förbud innebära stora svårigheter. Det skulle antingen innebära att idrotterna tvingades upphöra eller att svenska idrottare skulle få träna och tävla på andra villkor än sina utländska konkurrenter.
Det är inte sannolikt att de internationella idrottsförbunden skulle välja att ändra sina regler för att EU skapat en våtmarksdefinition som omöjliggör träning i ett litet land som Sverige, som ju inte består av torra slättmarker.
Förbudet skulle i praktiken vara något som drabbade främst Sverige och Finland. Endast detta faktum torde också vara nog för att inse att det inte handlar om en EU-fråga.

 

Förbud i grunda vatten

Förslaget har föga förvånande mött skarp kritik, bland annat från jägarorganisationerna. Den kritiken är korrekt. I dag saknas alternativ som är jaktetiskt och miljömässigt godtagbara för många typer av jakt.
Mest påtagliga risker är, enligt jägarorganisationerna, de som uppstår när änder äter blyhagel i stället för den småsten de behöver för att muskelmagen ska kunna bryta ner födan.
Därför är det sedan tidigare redan förbjudet i 24 EU-länder att använda blyhagel i grunda vatten. Denna nuvarande reglering påverkar inte skytteidrotten negativt.

 

En spik i kistan

EU planerar också som ett nästa steg att helt förbjuda blyammunition. Det skulle bli spiken i kistan för flera skytteidrotter och för stora delar av jakten.
Även om man hittar en plats som inte definierades som våtmark skulle det vara omöjligt för de flesta att ta sig dit. Varje vägdike skulle klassas som våtmark och 100 meter från dessa vore förbjudet område.
De flesta skulle även förbjudas att förvara blyammunition i sina bostäder – de flesta i Sverige bor inom 100 meter från vad EU-kommissionen menar är en våtmark.

 

Kulor kapslas in

Inom sakfrågan gäller att det saknas ett forskningsstöd för att bly i metallisk form, det vill säga i form av exempelvis en blykula, innebär någon påtaglig risk för människor eller miljö.
Detta beror på att bly i metallisk form inte lakas ut. Spridningen av bly från skjutbanor – där kulrester normalt tas om hand – är obefintlig och i de fall där blykulor hamnar i marken kommer de snabbt att kapslas in.
Det innebär att läckage av bly till exempelvis grundvatten inte sker. Detta är också anledningen till att vi i dag kan hitta helt intakta blykulor på slagfält från 1500-talet. Blyet har kapslats in av oxid.
Att bly i metallisk form inte läcker till omgivningen är också anledningen till att våra myndigheter låtit de många tusentals kilometer blyisolerad kabel som exempelvis Televerket grävt ner genom åren ligga kvar.

 

Nödvändigt att agera

Flera svenska partier har sagt att de ska agera mot EU-förslaget. Frågan är emellertid så okontroversiell att hela riksdagen borde kunna agera.
Det vore också den naturliga saken att göra. Att agera är nödvändigt för skytteidrottens och jaktens framtid.

 

Roland Dahlman
Ordförande
Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.