torsdag 23 mars

Opinion

Debatt: ”Ett slag mot våra jaktliga traditioner”

Foto: Jan Henricson

Länsstyrelsen i Västerbottens regler för jakten i fjällen drabbar inte bara jägare och glesbygd negativt. Viltbeståndet drabbas också.

Debattartikel på Svenskjakt.sePublicerad 1 september 2014 - 14:17

Den fria fjälljakten är en förmån som vi jägare har. Den erbjuder inte bara spännande jaktupplevelser utan även förmånen att få uppleva detta i en imponerande, vidsträckt och orörd fjällnatur.
Men den fria fjälljakten får även glesbygdsområden att blomstra upp under en säsong som annars nog skulle varit relativt öde.
Jakten ger bränsle till glesbygdens olika näringsverksamheter, bland annat vad det avser boenden, restauranger, livsmedelsbutiker, guider och mycket mera.

Hur tänkte länsstyrelsen?
Därför är jag förundrad hur länsstyrelsen i Västerbotten egentligen tänker då de förändrar förutsättningarna för jakten. Jag tänker givetvis på det nya kvoteringssystemet som de i år infört. Ett system som de säger att de inför ”för en trevligare och säkrare jakt”. Jägarna ska inte längre behöva trängas på samma område.
Jag har inte riktigt upplevt den trängsel som de hänvisar till och då har jag jagat på rippremiärer både i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Visserligen springer man på en och annan jägare då och då, men fjället (jaktområdena) är stora och med lite sunt förnuft och respekt för varandra så brukar jakten flyta på bra för alla.

Drabbar jägare och vilt
Det nya systemet har i min mening istället drabbat både jägare, glesbygd kanske även viltbestånd negativt.
Ur flera jägares synvinkel har det inneburit ett rejält slag mot traditionen att jaga på premiären. Många intressanta jaktområden har varit fullbokade och flera har antingen blivit tvungen att avboka sin jakt eller söka sig någon annanstans.
Vad som gör ett områden intressant behöver inte direkt vara relaterat till jaktmarkens betingelser, utan kan ha andra orsaker. Till exempel anknytningar till hemmamarker kring födelseort eller områden i närhet till där man bor eller har ett fritidsboende.
Ur glesbygdens synvinkel så har den reducerade jakten inom vissa områden garanterat inneburit minskade intäkter i form av boende, mat och mycket mera. Ur viltvårdsperspektiv ser jag att det nya systemet istället kan öka jakttrycket inom andra län, framför allt i samband med rippremiären.
Ett hemskt exempel

Skräckexempel
Ett skräckexempel är jaktområdena inom Dorotea kommun, där de flesta jägare söker sig till Borgafjäll som ligger precis på gränsen in mot Jämtland.
Det nya kvoteringssystemet tillsammans med den sedvanliga avlysningen av flertalet jaktområden (med hänsyn till renskötseln) har inneburit att endast ett fåtal jaktkort per dag finns tillgängliga inom Dorotea kommun om man önskar jakt på högfjällsområde. Detta är absurt!
Hur detta har påverkat den lokala näringen har jag inga siffror på, men jag tippar att det för vissa är en kännbar minskning av intäkterna under denna period.
Många jägare har istället valt att avboka jakten helt eller söka sig till andra områden. Flera har därför istället valt att lösa jaktkort på närliggande områden i Jämtland, vilket medförde ett mycket högre jakttryck på dessa områden.
Av statistik som man kan se på natureit.se, länsstyrelsens nya sida för bland annat jakt- och fiskekort, var jakttrycket på närliggande Jämtlandsområden de två första jaktdagarna det dubbla mot vad länsstyrelsen i Västerbotten satt som sin maxgräns.
Länsstyrelsen i Västerbotten vill ha max 1 jägare per 700–800 hektar, men jakttrycket i närliggande Jämtlandsområden blev 1 jägare per 300–400 hektar.

Bättre med trängsel
Jag är inte emot ett kvoteringssystem, eller annat system som främjar ett jämt jakttryck och trevliga jaktupplevelser, men hellre att man får trängas lite än att jakten uteblir helt.
Till och med Tossåsenmodellen med lotteri var en bättre lösning, för då visste man åtminstone i god tid i förväg om man fick tillgång till jakt eller inte.
Jag tror för övrigt också att det gamla systemet i Västerbotten ändå var självutjämnande, till viss del. Om det var många jaktkort lösta på ett område så sökte nog sig många jägare självmant till andra marker.
Länsstyrelsen i Västerbotten har delvis uppmärksammats på problematiken att jaktområden var fullbokade innan många inte ens hade hunnit anlänt till orterna där jaktkorten såldes.
Därför utökade man kvoteringen på vissa områden och ursäktade sig med att det blir bättre när alla har möjlighet att lösa kort direkt via nätet. Men hur kan det bli bättre?
Om kvoteringen kvarstår som idag kommer alla ändå att behöva hänga över datorn klockan 00.01 den dag jaktkorten släpps. Lika många kommer att bli utan jakt och ingen kan planera sin jaktresa med rimlig framförhållning.

Funderar igen
Nej, jag ser att länsstyrelsen funderar på om detta verkligen var en bra idé. De kan inte bara fatta beslut om förändringar bara baserat på statistik, vilket de verkar ha gjort i detta fall.
Länsstyrelsen måste se till den totala effekt som ett nytt system innebär, med alla parametrar inräknat.
Och varför tar sig inte länsstyrelserna sig omaken att pratat med varandra för att ta fram ett gemensamt system istället för att ha olika system som i sin tur påverkar vart det är ”bäst” att jaga.
Jag är ytterst frågande till om länsstyrelsen verkligen har sett till jägarnas intresse då de införde det nya systemet, eller om den underliggande tanken egentligen var att minska det totala jakttrycket?
Det nya systemet kommer för jägarnas del bara innebära en sak, minskade möjligheter till jakt.
Fågeljägare
Västerbotten

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.