söndag 4 december

Opinion

Debatt: ”Den diskriminerande fjälljakten”

Jag blir mycket irriterad över att vi svenska medborgare, som bor utanför Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län, blir diskriminerade och behandlade som norska medborgare när det gäller möjligheten att jaga på statens marker i fjällen.

Debattartikel på Svenskjakt.sePublicerad 23 juni 2014 - 04:29

 Vi och norrmännen får endast lösa dagkort – och det till samma pris – medan de som bor i ovan nämnda län har tre möjligheter: dagkort, kommunkort och årskort.
Kommunkort är ett årskort för boende i kommunen, med årskort får man jaga i flera kommuner inom länet.
En fråga till Jägareförbundet: varför har man inte engagerat sig i för att få bort denna orättvisa?
Det är på tiden att Jägareförbundet tar tag i detta eftersom det är en medlemsfråga, och att man arbetar för att vi svenska medborgare, som bor utanför ovan nämnda län, får lösa årskort.
Ronny Boström

Svar från Jägareförbundet

Fram till våren 2007 hade länsstyrelserna i norr möjlighet att vid behov kunna jägare som var fast bosatta i Sverige förtur, framför utlandsboende jägare, till att lösa jaktkort för att jaga småvilt på statens mark i fjällområdet. Våren 2007 beslutade regeringen att ändra lagen så att länsstyrelserna inte längre skulle ha denna möjlighet.

Motivet till lagändringen sades vara att den tidigare lydelsen skulle strida mot EU:s lagar.
Efter att regeringen beslutade om denna lagändring har fjälljaktfrågan varit en av Svenska Jägareförbundets högst prioriterade frågor, och kommer så att vara tills att vi har fått en tillfredställande lösning för jägarna i Sverige.
Efter 2007 har Jägareförbundet genom att ta fram en stor mängd juridiskt material visat att regeringens beslut var felaktigt, den möjlighet till positiv särbehandling av jägare fast bosatta i Sverige som fanns tidigare stred inte mot EU-rätten. Det har dessutom visat sig att många länder inom EU särbehandlar det egna landets jägare (bland annat Norge, Danmark och Finland) – och detta utan att EU har eller har haft några synpunkter på detta.

Auktoriserad jaktguide
Enligt Jägareförbundets mening måste det klart och tydligt framgå av det regelverk som reglerar fjälljakten att jägare fast bosatta i Sverige alltid ska ha förtur till att lösa jakträttsbevis för att jaga småvilt på statens marker i fjällområdet. Jägare bosatta utanför Sverige ska också ges möjlighet att jaga i våra fjäll, men då ska de vara åtföljd av auktoriserad jaktguide eller följa med som gäst till en jägare bosatt i Sverige.
Jägareförbundet har under de gångna åren haft ett stort antal möten med företrädare för riksdagspartier, regering, och berörda verk och myndigheter. Så här långt har vi inte lyckats med att uppnå vårt mål, länsstyrelserna ser sig ”bakbundna” av den nuvarande lagstiftningen och regeringens inställning och regeringen vill nu inte ens diskutera frågan.

Positiv öppning
En positiv öppning kom däremot när riksdagen tog upp fjälljaktfrågan och en majoritet där gav regeringen i uppdrag att rätta till problemen och säkerställa att de jägare som bor i Sverige ska ha förtur till fjälljakten efter småvilt. Det sistnämnda innebär med andra ord att majoriteten i riksdagen delar Jägareförbundets uppfattning om hur fjälljakten ska vara organiserad.
Fjälljakten ska nu utredas i den av regeringen tillsatta Jaktlagsutredningen, här kommer Jägareförbundet att fortsätta sitt arbeta med att få gehör för principen att småviltjakten i fjällområdet i första hand ska tillkomma de jägare som är fast bosatta i Sverige.
Peter Eriksson
Ledamot i Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse och ordförande i Jägareförbundets Fjällråd

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren. Bifoga gärna en porträttbild också.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget