onsdag 29 maj

Opinion

Moderaterna tänker återinföra det allmänna uppdraget, lovar moderate riksdagsledamoten John Widegren. Foto: Anders Jarnemo och Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Vi moderater kommer att återinföra det allmänna uppdraget”

Regeringens beslut om att avskaffa Jägareförbundets allmänna uppdrag är ideologiskt motiverat. Det innebär att en fungerande modell för jakt- och viltvård i Sverige slås i spillror. När Moderaterna får makten kommer vi att återinföra det allmänna uppdraget för att säkerställa en fortsatt effektiv viltförvaltning.

John Widegren, (M).

Jakten är djupt förankrad i den svenska folksjälen. För många är jakten mer än bara ett fritidsintresse. Det en livsstil, där en förkärlek till djuren och naturen för med sig en stark förvaltarskapstanke.

När jägarna började organisera sig på 1800-talet var det just för att värna viltets utveckling i landet.

 

Ett bevis

Det allmänna uppdraget som införes i slutet av 1930-talet, innebär i korthet att jägarnas jaktkortsavgifter finansierar viltvårdsfonden.

Pengar ur fonden delas ut till framför allt Svenska Jägarförbundet som sköter jakt och viltvård i Sverige, genom att bland annat ansvara för information om jakt, viltövervakning, älgförvaltning och jägarutbildning.

Det allmänna uppdraget är ett bra exempel på ett fungerande samarbete mellan civilsamhället och det offentliga, där de båda sfärerna kompletterar varandra och kommer till sin rätt.

Viltförvaltningen har skötts av jägare med breda kunskaper, vilket har gett goda resultat till låga kostnader. Att Jägareförbundet fick behålla uppdraget i 80 år är ett bevis på det.

 

Ett stängt ärende

Det allmänna uppdraget borde således värnas.

Men regeringen beslutade i stället tidigare i år att det allmänna uppdraget ska avskaffas, och att Naturvårdsverket får i uppdrag att främja landets viltvård. Myndigheten ska sedan upphandla viltförvaltningens olika delar.

Regeringen motiverar sitt beslut med hänvisning till EU:s upphandlingsregler.

Det har sitt ursprung i att en medlem i Rovdjursföreningen år 2016 klagade till EU-kommissionen och hävdade att det allmänna uppdraget stred mot upphandlingsreglerna.

Förra året meddelade dock EU-kommissionen den inte anser att ärendet är värt att driva vidare, och meddelade därför regeringen att det är stängt och avslutat.

 

Ett offer

Det är uppenbart att beslutet att avskaffa det allmänna uppdraget inte handlar om EU:s regelverk. Däremot använder regeringen EU som murbräcka för att driva igenom beslutet, som egentligen grundar sig i regeringens och framför allt Miljöpartiets aversion mot jägare.

Man offrar helt enkelt en fungerande jakt- och viltvård på ideologins altare.

Regeringens nya lösning – där Naturvårdsverket ska upphandla viltvården – blir extra pikant om man betänker att Viltvårdsfonden finansieras av jägarna genom jaktkortet.

Det är därför rimligt att anslagen ur fonden enkom går till aktörer som agerar för att främja jakt och god viltvård. Men regeringen har öppnat för att medel ska kunna sökas av alla – även organisationer som är direkt fientligt inställda till jakt.

Det är direkt stötande och något vi moderater aldrig kommer att acceptera.

 

Återinfört uppdrag

Det finns ingen anledning att laga något som inte är trasigt.

Jakt- och viltvården fungerar väl i Sverige.

När Moderaterna vinner makten kommer vi att riva upp regeringens beslut och återinföra det allmänna uppdraget. Det gynnar jägarna, viltet och skattebetalarna.

 

John Widegren (M)

Landsbygdspolitisk talesperson

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.