onsdag 17 april

Opinion

Debatt: ”Ska vi importera fisk för att mätta skarvarna?”

Är tanken att vi ska importera fisk från Asien för att kunna mätta skarvarna i Kalmarsund? Den frågan ställer vi oss efter att Sveriges Ornitologiska Förening – Birdlife Sverige, nedan kallade Ornitologerna, på rent felaktiga grunder överklagat det skyddsjaktbeslut på skarv som länsstyrelsen i Kalmar län fattade tidigare i år.

Sedan 2002 har Kalmar län haft ett skyddsjaktbeslut på skarv för att motverka den negativa påverkan som skarven innebär för skärgårdsfisket.
I sitt överklagande skriver Ornitologerna att det saknas fakta som styrker skarvens negativa påverkan på fisket. Det stämmer inte med verkligheten.
Efter inventering i Kalmar län 2012 bekräftar länsstyrelsen att populationen av skarv i Kalmar län uppgår till över 20.000 individer. Länsstyrelsen konstaterar också att skarven äter i snitt 400 gram fisk per fågel och dygn.
Sammantaget gör detta att skarven äter nio gånger så mycket fisk som länets kustnära yrkesfiske tar upp. Sammanlagt handlar det om drygt 16.000 ton årligen.
Enligt Sveriges lantbruksuniversitet finns det inget som styrker att skarven inte har en negativ påverkan på fiskbestånden.

 

Jakt minimerar skador
Den skyddsjakt på skarv som bedrivits i Kalmar län syftar till att minimera skador för yrkesfisket, i vårt lands grundaste skärgård.
I sitt överklagande vill Ornitologerna också skilja på vem som skyddsjagar. Man har inget emot om det är en jagande yrkesfiskare som skjuter skarven, men däremot om någon som enbart är jägare gör det.
Syftet med skyddsjakten kan inte anses skilja beroende på vem som jagar, utan att jakten bidrar till en minskning av påverkan på det kustnära fisket.
Ett exempel som visar hur dåligt underbyggt Ornitologernas argument är skulle vara att vildsvin endast får skyddsjagas av bonden på sin åkermark, och inte jägaren. I även detta fall syftar ju jakten inte till vem som jagar utan till effekten av den.

 

Beslut ska byggas på fakta
Då beslutet inte är fattat av Naturvårdsverket ännu, förväntar vi oss att det kommande beslutet blir byggt på verklig fakta, och inte tas på felaktiga grunder.
Vi hoppas att fakta och sunt förnuft även i fortsättningen ska bidra till att vi kan njuta av lokalt fiskade middagar och att vi inte ska behöva köpa importerad fisk från till exempel Asien med den ökade klimatpåverkan det innebär.
K-G Ottosson, Yrkesfiskets representant i Viltförvaltningsdelegationen
Folke Fagerlund, Jägarintressets representant i Viltförvaltningsdelegationen
Anders Ek, Ordförande Jägareförbundet Kalmar län
Fredrik Ustrup, Jaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.