lördag 20 april

Opinion

Liberalerna tar tydlig ställning till antalet vargar och vargförvaltningen i Sverige, en fråga som lär leda till fortsatt debatt i Sveriges riksdag. Foto: Dennis Jacobsen och Mostphotos

Debatt: ”Riksdagsbeslut om vargen måste följas”

Det är inte rimligt att Naturvårdsverket sätter egna mål för en hälsosam vargstam, när riksdagen tydligt tagit ställning och fattat beslut. Under kommande jakt tillåts 33 vargar skjutas, trots att antalet vargar i dag överskridit riksdagens beslut på 170–270 vargar i Sverige.

Jakob Olofsgård, landsbygdspolitisk talesperson (L).

Riksdagsbeslutet på 170–270 vargar grundades på forskning om en gynnsam bevarandestatus för varg. Enligt underlaget är antalet 170 vargar det som ska eftersträvas, men man tar höjd till 270 som en övre riktlinje för att vara mån om den genetiska mångfalden.

Utmaningar för vargen har varit att populationen varit så liten att det förekommit inavel i stor utsträckning.

 

Egna tolkningar

Till och med SLU och Grimsö har nu fastställt att det ökade antalet vargar överskridits till hela 395 vargar i Sverige. Att då enbart tillåta att 33 vargar fälls är märkligt.

Det är Naturvårdsverket och länsstyrelserna som lägger fram siffran, som grundar sig i Naturvårdsverkets egna tolkningar för vad som utgör en hälsosam vargstam.

Naturvårdsverket höjde först antalet från det beslutade till 300 för att sedan anta en förvaltningsstrategi med ett önskat antal om 450 vargar. Detta trots riksdagsbeslutet på 170–270 vargar.

I oktober 2020 ställde sig riksdagen bakom motionen om att Naturvårdsverket skyndsamt bör justera miniminivån för gynnsam bevarandestatus till 170–270 vargar, vilket inte alls verkar göra någon skillnad för det antal vargar som nu tillåts skjutas.

 

Stor majoritet

Det blir en otydlighet i vem som äger företrädesrätt i frågan.

I mars 2015 tog miljö- och jordbruksutskottet ett utskottsinitiativ om att en viltmyndighet skulle inrättas.

Syftet var att tydliggöra ansvaret och också för att experter inom området skulle få ansvara för vilt- och jaktfrågor.

Det fanns en stor majoritet i riksdagen för beslutet, men regeringen har valt att fortsättningsvis låta Naturvårdsverket ha kvar sitt ansvar.

 

Demokrati saknas

Elise Backman (L).

Det är bekymmersamt att riksdagsbeslut inte efterlevs eller tas på allvar.

Vi liberaler tar frågan om vargen på allvar, och vill se vidare forskning som är dagsaktuell.

Det handlar om att hitta en balans där vi kan ha samexistens som är hållbar och gynnsam för både människa och vilt. Det är också viktigt att visa att demokratin i det här landet ska efterlevas, även i vargfrågan.

Vi vill se:

  • En Viltmyndighet som tar över ansvaret för vapenfrågor, viltfrågor och jaktfrågor.
  • En uppföljning som visar hur den genetiska mångfalden ser ut i dag hos vargen.
  • En riskanalys för konsekvenser av en ökad vargpopulationen

 

Jakob Olofsgård (L)

riksdagsledamot, landsbygdspolitisk talesperson 

Elise Backman (L)

riksdagskandidat, Västernorrland

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.