fredag 14 juni

Opinion

[cycloneslider id=”slide-20412″]

Debatt: ”Regeringen måste driva Alliansens rovdjurspolitik”

Människor som bor på landsbygden i vargtäta områden och som bedriver lantbruk med boskapsskötsel påverkas av vargen i sin vardag. För dem handlar fortsatt selektiv jakt på varg om trygghet och om ekonomiska förutsättningar för att kunna fortsätta med sin verksamhet. Verksamheter som i sin tur bidrar till god, sund och säker mat liksom jobb på landsbygden, skriver fyra allianspolitiker från Miljö- och jordbruksutskottet.

Regeringen har nyligen lidit stort nederlag i miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen. Det finns nu majoritet i riksdagen att uppdra åt regeringen att bedriva stora delar av Alliansens rovdjurspolitik. 
En välavvägd rovdjurspolitik är en balansgång. Vi vill ha friska stammar av varg, björn, lo och järv samtidigt som vi tar stor hänsyn till berörd lokalbefolkning, deras djurhållning och ekonomi. 
Vårt mål för rovdjurspolitiken är att säkra en gynnsam bevarandestatus. Det innebär att alla rovdjur, inklusive vargen, ska ha livskraftiga och genetiskt friska stammar. 
Det är viktigt att en selektiv licensjakt på varg sker i samklang med naturen. Regeringen har nu fått i uppdrag att fortsätta Alliansens rovdjurspolitik och säkerställa att det går att bedriva en riktad och selektiv jakt på varg. 

Beslut flyttas
Alliansens rovdjurspolitik innebär också att vi vill flytta besluten närmare dem som de berör. Många beslut om vår flora och fauna regleras idag i EU:s art- och habitatdirektiv och tas ytterst av EU-kommissionen. 
Det är ett byråkratiskt system som inte ser till regionala skillnader eller tar hänsyn till de som berörs av besluten. 
Vi vill därför förändra direktivet så att beslut om förvaltning av hotade arter och natur, bland annat vargjakt, fattas regionalt i Sverige och inte i byråkrater i Bryssel. 

Ett starkare mandat
Med samma mål om att besluten ska fattas närmare dem som de berör införde Alliansen viltförvaltningsdelegationer i varje län. 
Dessa ska förbättra förutsättningarna för samexistens mellan människor och rovdjur och för att möta de ökande utmaningarna när det gäller viltförvaltning.
Vi vill nu förstärka viltförvaltningsdelegationernas mandat. 

Akut problem
Förlusten av biologisk mångfald är ett av våra mest akuta miljöproblem. I dag dör arter ut på grund av mänsklig aktivitet som medför att djurens och växternas naturliga livsmiljöer förstörs. 
Vi vill förbättra skyddet för hotade arter och biotoper samt ta krafttag mot den kriminella handeln med utrotningshotade djur. 
Vanligtvis är inte riksdagen mer handlingskraftig än regeringen. Men det är nu tydligt i miljö- och jordbruksutskottet att vi har en stark allians i opposition. 
Lena Ek (C) vice ordförande Miljö- och jordbruksutskottet
Ulf Berg (M) riksdagsledamot Miljö- och jordbruksutskottet
Lars Tysklind (Fp) riksdagsledamot Miljö- och jordbruksutskottet
Magnus Oscarsson (Kd) riksdagsledamot Miljö- och jordbruksutskottet 

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till: debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.
Du kan också använda dig av #jaktpol på twitter.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.