tisdag 27 februari

Opinion

Frågan om köttätande är betydligt mer komplex än enbart de djuretiska aspekter som ofta anförs i debatten, anser Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson. Foto: Martin Källberg

Debatt: ”Köttdjursproduktion ska bedrivas i Sverige”

Tidigare i veckan publicerades debattartikeln ”Välj vildsvinskött i stället”, skriven av Rolf Eriksson, vice ordförande i Jägareförbundet Stockholms län. Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson förtydligar vad förbundet står för – och varför en fri idédebatt är nödvändig för en livskraftig folkrörelse.

Rolf Erikssons, vice ordförande i Jägareförbundet Stockholms, debattartikel i Svensk Jakt handlar om en veterinärs syn på köttätande. Rolf Eriksson ville i den kontexten slå ett slag för viltkött.

När jag läser texten förstår jag att en del tolkar budskapet som att man borde sluta äta kommersiellt producerat kött. Efter att ha pratat med Rolf Eriksson vet jag att det inte var hans syfte med texten. Han vill understryka jägarnas etik och viltköttets förträfflighet.

”Välj vildsvinskött i stället”

Debattartiklar och krönikor

Låt mig därför tydliggöra en viktig aspekt kring opinionstexter såsom debattartiklar och krönikor. Sådana texter speglar varje enskild skribents åsikter i en fråga. Ibland är den åsikten exakt samma som förbundets, ibland inte.

Ibland får jag frågor om varför inte allting i Svensk Jakt speglar exakt vad förbundet vill. Svaret är: Då främjar vi inte åsiktsfrihet och öppenhet. Dessa saker är grundläggande för att en stor och livfull folkrörelse ska utvecklas.

Vi behöver en fri idédebatt. Just därför vill vi släppa fram åsikter som både ifrågasätter och stödjer förbundets arbete – eftersom det bidrar till att göra oss bättre.

 

Inte enbart en fråga om djuretik

Sakfrågan – vilket kött som vi ska äta – är laddad med många olika åsikter, men också ofta förståelse för hur odlandet går till.

Torbjörn Larsson, Jägareförbundet. Foto: Martin Källberg

De som är emot köttätande ser sällan köttproduktionens positiva värden, de öppna landskapens betydelse, hur biologisk mångfald skapas, vilka arbetstillfällen på landsbygden jordbruket genererar, vilken självförsörjningsgrad Sverige har – och mycket annat.

Det jag vill säga är: frågan är mycket mer komplicerad än de djuretiska delarna som oftast anförs.

Svenska Jägareförbundets åsikt är att äganderätten är central och att ett konkurrenskraftigt jordbruk – inklusive köttdjursproduktion – ska bedrivas i Sverige.

Samtidigt vill vi att EU:s jordbruksbidrag i allt högre grad styrs mot att stimulera de former av jordbruk som bevarar och utvecklar den biologiska mångfalden. Detta gynnar såväl viltet som insekter, fåglar och växter.

 

Torbjörn Larsson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget