fredag 31 mars

Opinion

Sverigedemokraterna ger sin syn på fjälljaktsfrågan. Foto: Kjell-Erik Moseid

Debatt: ”Jakt och fiske ska upplåtas på lika villkor”

Rennäringslagen behöver revideras i grunden, med utgångspunkten att tillgången till jakt, fiske och natur bör ses som ett allmänviktigt intresse och därmed ska vara tillgängligt för alla svenska medborgare, skriver Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson.

Debattartikel på Svenskjakt.sePublicerad 29 augusti 2022 - 11:02

Sverigedemokraterna är sannolikt det parti som gör störst satsningar på den samiska kulturen inom ramarna för kulturbudgeten. Vi inte bara värnar om, vi vill även stärka det samiska folkets rätt till sitt eget språk, kultur och särart.

Detta betyder dock inte att vi anser att de fåtal samer som bedriver renskötsel ska få diktera villkoren för vem som ska ha tillgång till stora delar av det land vi alla gemensamt är en del av.

Så få som cirka 200 personer har i dag så många renar att de får större delen av sin inkomstkälla från rennäringen. Även om rennäringen är en viktig kulturell hörnsten i samernas kultur, så är det orimligt att en så liten grupp renskötare ska ha så oproportionerligt stor makt över resten av befolkningen och deras rätt till naturen.

 

Svåra avvägningar

Rennäringslagen ses nu över av en parlamentarisk grupp, vilket är nödvändigt eftersom frågan är komplex. Det finns många svåra avvägningar som vi måste göra innan kommitténs uppdrag är genomfört.

Vi står i dag redo att presentera det första av flera ställningstaganden. Genom att sätta ned foten i en av de viktigaste frågorna vill vi också uppmana övriga partier i kommittén att göra detsamma. Det är en stor fråga som förtjänar ett tydligt svar innan valet. Det är en fråga som i grunden handlar om alla svenskars rätt till vår natur och våra vatten.

 

För alla

Sverigedemokraternas hållning är i grunden att alla svenska medborgare och alla samer bör vara lika inför lagen. Intressekonflikterna kring de grundläggande frågorna om rätten till land och vatten i Norrland är många och komplexa.

Ramarna för kommitténs arbete innebär dock en begränsning av beslutskompetensen eftersom alla ställningstaganden måste hållas inom ramen för domslutet från Girjasmålet.

Vi lämnar därför tills vidare de stora och grundläggande principfrågorna därhän och fokuserar i detta ställningstagande, inom kommitténs arbete, på säkerställandet av allemansrätten.

Vår grundläggande syn är att tillgången till jakt, fiske och natur bör ses som ett allmänviktigt intresse och därmed vara lika lättillgängligt för alla, renägande samer som icke renägande samer, såväl som icke-samer.

 

Skyldighet

Vårt förslag innebär samebyarna har en skyldighet att upplåta mark för jakt och fiske till alla svenska medborgare på samma villkor. Det som i praktiken förändras med vårt förslag är att samebyarna får en så kallad kontraheringsplikt, en skyldighet att sluta avtal, vad gäller jakt och fiske.

På samma sätt som en bank inte kan neka någon att öppna ett bankkonto, ska samebyarna inte kunna neka någon som söker deras tillstånd att jaga eller fiska på svensk mark.

I de fall en sameby avböjer att hantera detta är det länsstyrelsen som tar över ansvaret, på samma villkor. I lagen ska även ingå kostnadsspann, tidsperioder samt hur betesron för renen bedöms.

 

Ska inte begränsa

I vårt Sverige har alla svenska medborgare samma tillgång till vårt gemensamma land. Detta oavsett om du är same, icke-same, skåning, stockholmare eller värmlänning.

Ingen svensk ska på grund av dennes härkomst begränsas från att ta del av vad vårt land har att erbjuda.

Vi är övertygade om att detta går att uppnå samtidigt som vi hedrar de folkrättsliga aspekterna och stärker den samiska kulturen och samerna som urfolk.

 

Jimmie Åkesson (SD)
Partiledare

Mattias Karlsson (SD)
Landsbygdspolitisk talesperson

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.