onsdag 29 maj

Opinion

Barn som bor i vargrevir ska inte behöva gå långa sträckor till skobussen, anser skribenterna. Foto: Martin Källberg och Mostphotos

Barn som bor i vargrevir ska inte behöva gå långa sträckor till skolbussen, anser skribenterna. Foto: Martin Källberg och Mostphotos

Debatt: ”Hur rädda är vi om våra barn?”

Ingen har väl missat att vargens utbredning ökar med såväl nya revir, antal individer och med en stark föryngring. Utifrån detta är det inte rimligt att skolelever i varglänen ska behöva gå upp till tre kilometer till och från den plats där skolskjutsen möter upp eller släpper av.

I alla skolor har elever rätt till kostnadsfri skolskjuts, utifrån vad som är definierat i skollagen. Vissa lokala anpassningar kan därutöver göras i olika kommuner.

Utgångspunkten vid bedömningarna är framför allt färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder eller någon annan särskild omständighet där syftet med det sistnämnda är att fånga upp situationer där det framstår som extra nödvändigt eller motiverat.

Vissa kommuner, bland annat Skinnskatteberg i Västmanland, har beslutat om en revidering av tidigare avståndskrav på tre kilometer till närmaste hållplats.

De nya riktlinjerna är glädjande då särskilt de yngsta eleverna nu får ett kortare gångavstånd än tidigare. På grund av en mycket besvärande faktor anser vi inom Landsbygdspartiet oberoende (LPo) att denna revidering i nuläget inte räcker.

 

En kilometer för långt

Ingen har väl missat att vargens utbredning ökar med såväl nya revir, antal individer och med en stark föryngring. Utifrån detta är det inte rimligt att skolelever ska behöva vandra upp till tre kilometer till den plats där skolskjutsen möter upp eller släpper av.

Beträffande den risk som föreligger är till och med en kilometers gångavstånd för en sjuåring alldeles för långt.

Skolan är en arbetsplats för våra barn. Det är då lämpligt att jämställa detta med vad som gäller för den vuxne och dennes resor till och från sitt arbete.

Här har man som utgångspunkt att det är bostaden som räknas. Färden anses i princip vara påbörjad respektive avslutad efter det att man passerat tröskeln till den egna bostaden. När det gäller beviljande av hemtjänst får man detta oavsett var man bor.

 

Två timmar i bussen

Hur lång tid ska ett barn behöva åka skolskjuts per dag? Som det ser ut i dag kan elever tillbringa upp till två timmar per dag i bussarna plus väntetid samt promenad på upp till tre kilometer.

Vissa elever måste åka långa sträckor för att andra barn ska hämtas upp, trots att avståndet till aktuell skola är väsentligt mycket kortare.

Effektivisering av en tjänst är givetvis bra, men vi upplever att barnens arbetsdag inklusive resor överstiger det som gäller för många vuxna som förvärvsarbetar. Detta känns inte bra.

Vi inom Landsbygdspartiet oberoende förutsätter att kommunfullmäktige i berörda kommuner skyndsamt gör en revidering av skolskjutsreglementenas tillämplighet och i förekommande fall säkerställer att inga barn ens ska riskera att träffa på vargen.

I de fall skolelever bor inom eller i direkt anslutning till ett revir, ska skolskjutsarna lämna och hämta barnen i anslutning till hemmen.

Vi är medvetna om att det är ett stort pussel att planera in skolskjutsar och en revidering kan innebära mertrafik. Men sammantaget måste våra barns säkerhet gå före kostnaden.

 

Lars Matsson

Anders Wetterholm

Monica Alfredsson

Irene Björklund

Landsbygdspartiet oberoende, Västmanland

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.