söndag 26 maj

Opinion

Publicerad 10 november 2018 - 18:06

Debatt

I ett brev till den svenska regeringen kräver Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och generalsekreteraren Bo Sköld att regeringen står upp för den svenska rovdjursförvaltningen gentemot EU-kommissionen. Foto: Mostphotos & Lars Nilsson

Debatt: ”EU-kommissionens tolkning hotar svensk rovdjursförvaltning”

EU-kommissionen försöker stänga alla möjligheter jakt på rovdjur. Svenska Jägareförbundet förutsätter nu att regeringen försvarar den svenska rovdjursförvaltningen och de av riksdagen fattade besluten. Det skriver Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och generalsekreteraren Bo Sköld i ett brev till regeringen.

EU-kommissionen har lagt förslag att uppdatera sitt rådgivande dokument* om strikt skyddade arter. Förslagen innehåller kraftigt restriktiva tolkningar av hur EU:s art- och habitatdirektiv ska tolkas av medlemsstaterna i fråga om beslut gällande strikt skyddade arter – såsom björn, varg och lodjur.

Förslagen som är omfattande riktar in sig specifikt mot de svenska och finska förvaltningsmodellerna. Även andra arter och den biologiska mångfalden kan påverkas negativt av förslaget. Frånvaron av konsekvensbeskrivning i förslagen är oroande.

 

Tyst medgivande

Konsekvenserna för Sverige, om förslagen skulle antas, är att den rovdjurspolitik som riksdagen beslutat riskerar att inte kunna genomföras. Trots detta, valde Sveriges representanter på konsulteringsmötet för medlemsstaterna och intressegrupper som hölls i Bryssel den 30 oktober att inte vid tillfället ifrågasätta förslagen.

Genom att inte opponera sig mot Kommissionens förslag lämnar regeringen ett tyst medgivande att man accepterar Kommissionens restriktiva linje, vilket strider mot riksdagens beslut på området samt domen i Högsta förvaltningsdomstolen gällande licensjakt på varg av den 30 december 2016.

 

Riskerar långtgående konsekvenser

Regeringen riskerar därmed att omkullkasta nuvarande förutsättningar i svensk rovdjurspolitik som kan få långtgående konsekvenser och bakbinda förvaltningen för decennier framöver. Regeringen har dock fortfarande en möjlighet att klargöra den svenska hållningen. Men detta måste ske skyndsamt. Ytterligare skriftliga kommentarer på senaste utkastet kan inkomma innan den 20 november 2018.

Svenska Jägareförbundet förutsätter att regeringen försvarar den svenska rovdjursförvaltningen och de av riksdagen fattade besluten vars giltighet bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Torbjörn Larsson           
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Bo Sköld
Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

 

Fakta

* Det rådgivande dokumentets heter Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EEC.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

  Senaste från Annonstorget

  Mest läst

   Delta i debatten

   Delta i debatten

   Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

   Samtidigt på JaktPlay

   Mina artiklar

   För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

   Senaste från Annonstorget