onsdag 28 februari

Opinion

Utredningen mot Karl Hedin visar på så många brister och rena olagligheter att vad som hände nu måste utredas av en haverikommission, skriver debattören. Foto: Jan Henricson

Debatt: ”Dags för final i Hedinfallet”

Fredagen den 11 november vinner Svea hovrätts friande dom mot Karl Hedin laga kraft. Om inget överklagande inkommit till Högsta domstolen innan dess, vill säga. Nu är det dags att summera: det vi sett i detta ärende får inte upprepas, rättssystemet måste följa lagen och hållas fritt från politisk inblandning och utövande av egna agendor.

Björn Törnvall.

I och med att tiden för överklagande går ut är ett veritabelt struntärende, som givetvis ändå för de berörda och deras familjer varit psykiskt pressande under mer än fyra års tid, äntligen över.

Det har under fem år drivits av två statliga myndigheter, Åklagarmyndighetens REMA och Polismyndighetens artskyddsgrupp hos Noa. Detta till mycket stora kostnader och med hjälp av alla tillgängliga lagliga och tyvärr även olagliga medel.

En märklig frälsarkrans

Slutpunkten för statens jakt på Karl Hedin genom Svea hovrätts högst förväntade dom, är givetvis en lättnad för alla efter fyra år av ovisshet. Ändå kunde hovrätten inte låta bli, att skicka med ett mycket märkligt uttalande i sin friande dom.

Det lyder:

”Det åberopade telefonsamtalet mellan Karl Hedin och NN (Hedins syster, redaktionens ändring) är visserligen besvärande för Karl Hedin, men den utredning som åklagaren presenterat är inte tillräcklig för att det ska vara möjligt att dra några säkra slutsatser om vad som faktiskt inträffade under den tidsperiod som är aktuell för åtalet.”

Varför kastar hovrätten ut denna frälsarkrans till miljöåklagare Lars Magnusson? Är det för att försöka rädda hans skamfilade rykte, efter den totalsågning av åtalet som han råkade ut för i tingsrätten?

Normalt skämtande

Det aktuella samtalet med systern följde det normala sätt, på vilket syskonen brukade skämta med varandra när de talades vid i telefon. Detta har de båda bekräftat.

Kan man inte skämta och leka gissningslekar med sin syster i telefon, utan att gripas av Polisens nationella insatsstyrka och hamna isolerad på Kronobergshäktet i Stockholm i 31 dygn?

Vad hade Polisens elitstyrka mot terrorism och andra grova brott egentligen för uppdrag i Västmanlands skogsbygd? Vad hade den planerats att användas till och när?

Inte kan det väl ha varit för att gripa en då 69-årig företagsledare och en av hans anställda, bara för en fabricerad misstanke om en skjuten varg?

Obegriplig fördröjning

Åklagaren skrev i en inlaga till Svea hovrätt i november 2018, med anledning av att omhäktningen av Karl Hedin i Västmanlands tingsrätt överklagades dit, bland annat:

”Att konversationen skulle vara ett sätt att skämta med systern framgår inte alls av ljudupptagningen.”

Åklagaren bekräftade därmed att han senast då, men förmodligen långt tidigare, hade lyssnat på den hemliga inspelningen av telefonsamtalet som ledde till att han beslöt anhålla Karl Hedin. Något han senare påstår skedde först i slutet av juni 2019, då han använde sina egna fina hörlurar, ”sådana som popartisterna har”.

Hur motiverar han den obegripliga fördröjningen? Det visar också, att åklagaren anser sig kompetent att avgöra om en person i ett avlyssnat samtal skämtar eller ej. En talang han torde vara rätt ensam om att besitta.

Besvärande för rättssystemet

Under utredningens gång har en mängd händelser inträffat som måste vara minst sagt besvärande för rättssystemet.

Förutom att det som sägs i de avlyssnade telefonsamtalen har förvanskats i utskrifter, har telefonavlyssningen tillkommit på ett sätt som strider mot rättspraxis. Protokoll över rättens tillstånd till avlyssningen saknas dessutom.

Manipulerade och utplacerade bevis hittades först vid en av åklagaren beslutad extra husrannsakan, ett tilltag man försökte dölja genom att utredande polis upprättade ett lögnaktigt pm.

En annan skribent

Inte blir det bättre av att åklagare Magnusson i samband med sitt överklagande till hovrätten, som bevis angav ett dokument som han menade var belastande för Karl Hedin, var ett diskussionsunderlag som undertecknad hade skrivit.

Den sortens agerande och bevisföring anser jag vara verkligt besvärande för rättsväsendet och givetvis även för den aktuelle åklagaren. Betydligt mera besvärande än Karl Hedins skämtsamma telefonsamtal med sin syster, som hovrätten av oklar anledning lyfter fram i sin dom.

Haverikommission krävs

Alla dessa och andra märkligheter i detta för rättssystemets tilltro hos allmänheten helt förödande ärende, måste nu utredas av en haverikommission.

Målet måste vara att jaktbrottsärenden i framtiden handläggs av i ämnet kompetenta poliser och åklagare, med person- och lokalkännedom.

Det vi sett i detta ärende får inte upprepas. Rättssystemet måste följa lagen och hållas fritt från politisk inblandning och utövande av egna agendor. Slutligen, en ironiskt menad uppmaning till alla jägare:

Skämta inte när ni pratar med era syskon i telefon! Ni vet aldrig vad det leder till.

 

Björn Törnvall 

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget