torsdag 13 juni

Opinion

Rättssystemets fyra år långa förföljelse av Karl Hedin måste utredas. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) har ett ansvar för att så sker, skriver debattören. Foto: Pia Nordlander & Riksdagen

Debatt: ”Oberoende utredning krävs om Hedinfallet”

Polis och åklagares fyra år långa jakt på Karl Hedin har allvarligt skadat tilltron till rättssystemet. Regeringen måste nu se till att denna osannolika härva utreds och därefter föreslå nödvändiga åtgärder för att ett sådant haveri för rättvisan inte ska upprepas, skriver Björn Törnvall.

Björn Törnvall.

Rättssystemets långa jakt på Karl Hedin avslutades juridiskt i november förra året, när Svea hovrätt fastställde Västmanlands tingsrätts unikt friande dom i det fyra år långa Hedinfallet.
Domen sa egentligen att åklagaren aldrig skulle gått till åtal i ärendet, ett obefogat åtal således. Nu råkade tyvärr brottet obefogat åtal preskriberas, just innan Svea hovrätt hittade en tid för att behandla och undanröja åklagarens okynnesöverklagande, av en del av den friande domen från tingsrätten.

Antal tjänstefel

Under den oacceptabelt långa utredningstiden av detta struntärende har jag tyckt mig se ett antal tjänstefel och andra egendomligheter från utredarna och den ansvarige åklagaren.
Flera av dessa har polisanmälts av Karl Hedin och – som brukligt är – utretts av antingen Polismyndigheten eller av Åklagarmyndigheten själva. I inget fall har det lett till något åtal mot de felande.
Alla tjänstefel har, om de verkligen utretts eller ens observerats av utredarna, påståtts vara alltför ringa för att vara straffbara. Locket har därför lagts på, sammanhållningen utåt har varit total.

Mängd egendomligheter

Jag har listat hela 20 egendomligheter i en bilaga till min bok, Jakten på Karl Hedin – ett totalhaveri för rättvisan. Där finns, bland mycket annat uppgifter om:
• Beslut om hemlig avlyssning mot Karl Hedin med flera, som inte ens Riksåklagaren kunde hitta var protokollfört hos tingsrätten. Trots att påpekande om vikten av att protokollföra sådana beslut hade lämnats av JK:s tillsynsavdelning till samma tingsrätt, bara något år tidigare.

• Två förvanskningar av utskrifter av avlyssnade telefonsamtal, utförda av Polisens utredare. Dessa låg till grund för häktningen och omhäktningen av Hedin och en anställd. De hölls häktade under totalt 31 dagar med restriktioner, på felaktiga misstankar.

• Polisens medverkan till en utplacering av giftpreparerade falska bevis inför en extra husrannsakan, som arrangerades av Polisens utredare i samarbete med den ansvarige åklagaren. Allt för att styrka påhittade misstankar mot en oskyldig person.

• Ett lögnaktigt pm från den ansvariga utredningsledaren, som lades till förundersökningen för att motivera den extra husrannsakan. Något som ledde till att de falska bevisen hittades på ”rätt plats” av Polisen. Bevis som åklagaren senare inte ansåg ha något värde, när arrangemanget ifrågasattes av Hedins försvarare.

• Som kronan på verket, gick åklagaren till åtal mot Karl Hedin motiverat av vad denne tyckte om den havererade svenska rovdjurspolitiken. Något tingsrätten i sin dom avfärdade som irrelevant.

• Åklagaren gick även till åtal mot en annan person, på misstankar om att denne hade försökt förgifta varg med ett insektsmedel. Misstankar åklagaren inte rimligen kunde ha haft. Det var nämligen känt sedan länge, att den misstänktes hustru – Polisens ”trovärdiga källa” – hade preparerat bevisen med gift och ljugit ihop anklagelserna, både mot sin make och för att ”krydda anrättningen” även mot Karl Hedin.

Utredning krävs

Hur en statligt anställd tjänsteman, REMA:s miljöåklagare Lars Magnusson, kunde låna sig till att gå till ett åtal grundat på lögner och fabricerade misstankar som var helt ohållbara med den kunskap han då hade, måste givetvis utredas och förklaras.
Hur rättssystemet kunde jaga Karl Hedin i fyra år, efter att man redan drygt en vecka efter gripandet måste ha varit medveten om att det inte fanns något jaktbrott att beivra, behöver också utredas.

Jag kan bara hoppas att vår nye justitieminister Gunnar Strömmer (M) inser behovet av att alla dessa missgrepp och egendomligheter måste utredas, för att upprätthålla och återställa förtroendet för rättssystemet.

Ge därför i uppdrag till någon därför lämpad, oberoende person att utreda denna osannolika härva och föreslå nödvändiga åtgärder för att ett sådant politiskt färgat haveri för rättvisan, inte ska kunna upprepas.

 

Björn Törnvall

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.