söndag 26 maj

Opinion

Debatt: ”Dags att omvärdera faktorn 10 vid beräkning av vargstammen”

Invandrade vargar gör att förökningstakten i vargstammen ökar, på grund av deras förmåga att få fler och större kullar. Därför är det dags att fundera på hur vargstammens storlek beräknas.

I begynnelsen, då forskarna hade full koll på varje individ i den i Sverige uppkomna utlöparen av den rysk-finska vargstammen, kom man fram till att det stämde rätt så bra att multiplicera antalet föryngringar med 10 för att få fram totalantalet vargar. En enkel och skapligt rättvisande metod kan tyckas, och så var det säkert på 1980-talet.
Det som sedan hände var att två hanvargar spädde på stammen. Galvenhanen och Kynnahanen kom in till Sverige österifrån och förökade sig och spred sina anlag i stammen.
Detta innebar inte bara att inavelsgraden gick ner snabbt, utan hade också en annan effekt. Dessa två hanar var också mycket mer lyckosamma i aveln än stammens övriga individer.
Dessa två immigranter fick kullar varje år. Dessutom var kullarna större. Under 2008, 2009 och 2010 fick de tre kullar var, medan 14 mer eller mindre inavlade par fick i snitt drygt två kullar var.
Immigranterna producerade under dessa tre år max 36 valpar vilket innebär 18 valpar per hane, medan de övriga hanarna gav upphov till knappt tio valpar var under samma tid.

Fortsatt fler valpar
Denna förmåga, att lyckas bättre med föryngringarna, gick vidare till efterföljande generationer. Av immigranternas avkomma etablerade sig 42 procent i par, medan bara 15 procent av de övriga gjorde detta.
25 procent av immigranternas avkomma förökade sig, medan 10 procent av de övriga lyckades med detta. Allt detta är en följd av att parbildningsförmågan ökar starkt om inte paret är släkt.
Tillväxttakten har också, sedan immigranterna och deras avkomma kommit med i bilden, ökat. Sedan det rysk-finska paret utplanterades i Tiveden kan man ju förvänta sig ytterligare påspädning av denna ökande parbildningsförmåga. Dessa vargar fick ju en stor kull 2013 som troligen sätter ytterligare fart på förökningen.

Faktor 13 istället?
Trots det jag beskrivit ovan håller man fortfarande fast vid faktorn 10. Rimligen borde det gå att räkna ut hur mycket större denna faktor borde vara om man tar hänsyn till de ovan nämnda faktorerna.
Skulle det vara så att faktorn i stället ska vara 13 så innebär ju det att vargstammen i Sverige ökar med 30 procent över en natt och den skillnaden är ju inte oväsentlig.

Hans Boström
Rovdjursansvarig Jägareförbundet Örebro

Delta i debatten!

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.