tisdag 21 maj

Opinion

När uppsatta mål inte följs i älgförvaltningen agerar man i strid med älgförvaltningssystemet och undergräver dess trovärdighet. Det handlar både om när man skjuter för många eller för få älgar, skriver debattören.

Länsstyrelsen säger nej till skyddsjakt på älg. Foto: Bengt Olsson / Mostphotos

Debatt: ”Älgförvaltningens trovärdighet undergrävs på flera sätt”

Är det någon skillnad och vad är i så fall värst? Att ett älgförvaltningsområde delar ut väsentligt fler älgar än vad som beslutats eller att ett jaktlag alternativt skötselområde avstår från att skjuta enligt beslutad plan?

Under hösten och vintern har vi sett flera hårda nyhetsartiklar och debattinlägg på Svenskjakt.se och i Svensk Jakt, där enskilda förvaltningsområden i norra och mellersta Sverige anklagats för att ha åsidosatt älgförvaltningssystemet och delat ut fler älgar än vad som beslutats i förvaltningsplanen.

Undergräver trovärdighet

Däremot har vi inte sett några insändare som kritiserar det omvända beteendet, att jaktlag och skötselområden medvetet avstår från att skjuta fullt enligt beslutad plan. Alternativt att man beslutar om lokala avskjutningsregler, som i praktiken leder till att man inte når avskjutningsmålen.

I båda fallen agerar man i strid med älgförvaltningssystemet och undergräver dess trovärdighet.

Systemet saboteras

Ambitionen i älgförvaltningssystemet är att låta olika aspekter och intressen komma till tals och att brett förankra planerna hos i första hand skogsägarna, jägarna och myndigheterna.

Många lägger ner ett stort arbete på att ta fram förvaltningsplaner, på inventeringar, rapporteringar, samrådsmöten, informationsmöten, uppföljningsmöten och revideringar.

De som då väljer att frångå dessa planer, vare sig det handlar om att dela ut fler älgar eller att avsiktligt skjuta färre älgar än plan, sätter sig över hela systemet och saboterar det.

Naivt sätt

Underförstått säger man att dagens älgförvaltningssystem är dåligt och att förvaltningen blir bättre om man själv, det egna jaktlaget, skötselområdet eller förvaltningsområdet på egen hand får bestämma.

Detta är ett naivt förhållningssätt i en komplex fråga.

Tack och lov så vill jag tro att flertalet av skötsel- och förvaltningsområdena fungerar bra och i stort som det är tänkt.

Man enas om ambitioner och planer, förankrar dessa, får länsstyrelsens beslut i ryggen och ser därefter till att planerna följs, alternativt reviderar dem och förankrar på nytt om så skulle behövas.

Delta i debatten

  • Skriv en debattartikel – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
    debatt@svenskjakt.se
  • Du måste bifoga dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer. Detta eftersom redaktionen måste veta vem du är (kontaktuppgifter publiceras inte).
  • Skribenter som skriver under med sitt riktiga namn prioriteras.
  • Om du önskar skriva under signatur ska det tydligt framgå. Du får inte använda en signatur som är ett riktigt personnamn, men som du inte själv heter.
  • Flera införanden av samma debattör i samma ämne är aktuella om det tillförs nya fakta eller argument i texten.
  • Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.