fredag 12 augusti

Opinion

Publicerad 2 januari 2014 - 13:22

Debatt

Debatt: Älgförvaltning med ologiska gränser

Älgarna måste trots allt jagas. Foto: Olle Olsson

När den nya älgförvaltningen sjösattes fanns förhoppningen att man skulle följa en av de få positiva sidor som fanns med det nya systemet, nämligen att skapa älgförvaltningsområden med utgångspunkt från naturliga och av människan skapade barriärer i naturen. Tyvärr blev det inte så.

I Västra Götalands län tillsattes en grupp för uppgiften där bland andra Svenska Jägareförbundet var representerat. En av de första punkterna gruppen enades om var att följa administrativa gränsdragningar.
Det fick jag via mejl bekräftat från Jägareförbundets representant i mars 2011, det vill säga långt innan arbetet skulle vara klart.
Jägareförbundet gick alltså redan från början med på att skapa älgförvaltningsområden som huvudsakligen inte omfattar en avgränsad älgstam, med hänsyn till naturliga barriärer eller skapade sådana.
Älgens naturliga rörelsemönster styrs i stor omfattning av dessa barriärer. Där sådana saknas hade i alla fall jag förväntat mig att man skulle se öppen slätt eller större vägar som en barriär framför att dra gränserna rakt igenom skogsområden.
Men den logiska slutsatsen blev inte fallet. Istället prioriterades administrativa gränser, och där av resultatet. Till Jägareförbundets försvar kan väl nämnas att det var länsstyrelsen som tog beslutet, men de gick å andra sidan på vad arbetsgruppen lade fram för förslag.

Avskräckande exempel

Jag har inte granskat samtliga älgförvaltningsområden i Västra Götaland, så jag tar det område där jag jagar som exempel. Älgförvaltningsområde 7.
Det sträcker sig mellan de naturliga barriärerna Vänern och Vättern, så i det fallet har riktlinjerna följts även om området kanske är lite väl stort.
Men vad finns mellan Vänern och Vättern? Har någon hänsyn tagits till slätterna runt Vara eller Falköping? Har dessa setts som naturlig barriär istället för skogen? Har de tagit hänsyn till viltstängsel eller för den delen Europaväg 20 med tämligen mycket trafik?
Svaret på dessa frågor är nej! Och för att krydda det lite extra har de även sett till att dra gränsdragningen 1,5 mil parallellt med Vättern i 1,5 mil.
Detta har naturligtvis överklagats till Naturvårdsverket. Länsstyrelsen i Jönköping kunde tänka sig att omarbeta gränsdragningen i den del som berörde dem, men länsstyrelsen i Västra Götaland sade nej med hänvisning till att de bägge länsstyrelserna inte kommit överens.

Inga seriösa försök

Sammanfattningsvis valde de styrande alltså att inte ens försöka få till älgförvaltningsområden med älgen och dess förutsättningar som utgångspunkt. Man valde istället att använda administrativa gränsdragningar, med ett par undantag.
Hade man omarbetat och kommit överens kunde man skapat älgförvaltningsområden som tog hänsyn till naturliga barriärer och älgskötselområden, men viljan fanns uppenbarligen inte.
Hur kommer detta att fungera?
Ja, på något sätt kommer det att fungera, på ett eller annat sätt, då älgarna trots allt måste jagas.
Men länsstyrelsen i Västra Götaland och andra inblandade, bland andra Jägareförbundets representant, är nog de enda som kan se en älgstam där älgarna utmed Vättern söder om Hjo har mer utbyte med de runt Läckö slott än med älgarna strax norr om Mullsjö och Habo.
Annars hade de knappast skapat älgförvaltningsområde 7, så som det ser ut.

Martin Wall

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kommentera artikeln

Vad tycker du? Här kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Du behöver skapa ett konto och logga in först.
Tänk på att hålla god ton, inte byta ämne och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.
Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort.
Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen Svenskjakt.se.

Visa kommentarer

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget