tisdag 3 oktober

Lagrådet går mot regeringen om rovdjursöverklagan

Regeringen har beslutat att jakt på stora rovdjur ska hanteras skyndsamt av domstol.
Lagrådet tillstyrker inte ändringen och går därmed mot regeringen.

Beslut om licensjakt på varg ska fattas senast den 1 oktober för att rättsprocessen ska vara över innan jakten ska genomföras och överklagan av licens- och skyddsjakt på stora rovdjur ska skyndsamt hanteras av förvaltningsrätten i Luleå och kammarrätten i Sundsvall. Det har regeringen beslutat tidigare under året och den 20 juni trädde ändringarna i jaktförordningen i kraft.
– Det är glädjande att vi med dessa ändringar kan få lite ordning och reda vid beslut om jakt. Domstolsprövning av en länsstyrelses jaktbeslut ska inte kunna ske så pass sent att jakttiden hinner upphöra innan slutgiltigt beslut tas, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande när beslutet fattades.

Tummen ner från Lagrådet
Regeringen har vidare bestämt att ärendena ska hanteras skyndsamt, och alltså få förtur i domstolarna. Och det är det här med skyndsamt som Lagrådet gör tummen ner för.
Lagrådet anser att en domstol ändå inte kan arbeta tillräckligt snabbt för att vara användbar vid skyddsjaktsärenden. ”Vid skyddsjakt lär brådskan regelmässigt vara så stor att redan ett överklagande av det grundläggande beslutet medför en ohanterlig tidsutdräkt. En förtursbehandling efter överklagandet hjälper då inte”, skriver Lagrådet i sitt yttrande.

Sena jaktbeslut
Och inte heller vid licensjakt ser Lagrådet några fördelar med att ge rovdjursmålen förtur. Här är det istället för sena jaktbeslut som är problemet: ”Och vid licensjakt förefaller problemet snarare vara att utredningen inför ett beslut inte planeras så att det finns ett beslutsunderlag i tillräckligt god tid.”
Lagrådet gör därför tummen ned och tillstyrker inte regeringens förändring i överklagandeprocessen.
Noteras bör att Lagrådet bara är rådgivande och regeringen behöver alltså inte följa Lagrådets yttrande.

Fakta

Lagrådet har till uppgift att granska remitterade lagförslag och yttra sig över dessa. Endast regeringen och riksdagsutskotten kan begära yttranden från Lagrådet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev