söndag 1 oktober

Jakt & prylar

Debatt: Polisens trovärdighet urholkas allt mer

Under senare tid har det varit mycket diskussioner om polisens hantering av vapenärenden, framför allt beträffande handläggningstiden som är extremt lång i vissa distrikt.

Den stora frågan är varför polisen inte gör något för att minska köerna? Och kanske viktigare, varför har det inte gjorts något tidigare?
Rikspolisstyrelsen framhåller resursbrist som den största anledningen till de långa köerna, att distrikten inte anställer tillräckligt med personal eller tar in ersättare vid sjukdom.
Att det är så visar att denna service, som vi som ska söka en vapenlicens måste använda oss av och betalar för, är längst ner på polisens prioriteringslista. 
Naturligtvis har polisen uppgifter som i jämförelse är viktigare, som till exempel att klara upp mord, våldtäkter och rån. Men att använda detta som argument för att under flera år upprätthålla en dålig service, är ett bevis på att polisen inte klarar av denna uppgift. 

Testar gränser
Man får känslan av att man i många polisdistrikt testar gränsen för hur lite resurser man kan driva tillståndsavdelningen med, innan kritiken blir alltför omfattande. 
För det är det enda som kan hända, att de får kritik. Det finns inte skrivet någonstans i regelverket hur lång tid handläggningen av ett ärende får ta som längst, endast några rekommendationer. Därmed tar ansvariga ingen juridisk risk genom att försumma tillståndsavdelningen. Kanske borde en sådan gräns införas?

Nu känns det som att gränsen är nådd för långa handläggningstider. Flera utredningar pågår. JO inledde en i höstas och Rikspolisstyrelsen har fått ända tills april på sig att svara, vilket innebär att utredningen kanske är klar framåt slutet av maj. 
Även Rikspolisstyrelsen håller på att gå igenom licensflödet i de olika distrikten för att hitta rutiner som fungerar.
Tyvärr kommer dessa utredningar försent.

Lätt undvika kritik
Även om det framkommer kritik i utredningarna kan polisen undvika den på ett enkelt sätt, med motiveringar som att det har införts ett nytt vapenärendesystem samt en nära förestående stor omorganisation. Detta visar ju klart och tydligt att förändringar är på gång. 

Om dessa förändringar innebär att handläggningstiderna minskar får framtiden utvisa, men är det något som jag lärt mig under åren när det gäller polisen så är det att förändring och förbättring är två skilda begrepp som sällan sammanfaller. I alla fall när det gäller handläggning av vapenärenden.

Viljan saknas
Åtgärder för att minska köerna måste vidtas omgående. Likaså måste man tillse att väntetiden sedan blir acceptabel, det vill säga maximalt 30 dagar.
Det finns mycket mer att ta upp angående polisens hantering av vapenärenden. Som jag ser det är en av de största orsakerna till de alltför långa handläggningstiderna är att polisledningen inte verkar ha viljan att göra något åt det. 
Varför ska de enskilda polisdistrikten anstränga sig om ledningen inte verkar bry sig?
Hade viljan funnits skulle inte handläggningstiden i Stockholm vara 150 dagar i nuläget.
Visst, det pratas om förändringar och ökad service och utredningar men sådana har pågått under flera år.  Så länge det inte kommer några påtagliga förbättringar sätter jag ingen tilltro till deras löften.

Polisen måste göra något åt de allt för långa handläggningstiderna nu för att återfå sin trovärdighet.

Jonas Johansson
Bottnaryd

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till:
debatt@svenskjakt.se
Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.