fredag 7 maj

Jakt & prylar

Publicerad 12 mars 2014 - 08:00

M: Märkligt att jämställa ett magasin med själva skjutvapnet

Krister Hammarbergh (M)

Regeringen arbetar nu med ett förslag till skärpningar av vapenlagen. Enligt planen ska riksdagen debattera förslaget i slutet av juni. Därefter väntas beslut. Svensk Jakt har med anledning av det ställt ett antal frågor till partiernas företrädare i justitieutskottet.
Krister Hammarbergh, Moderaterna svarar:

Är legalt vapeninnehav ett problem, kopplat till grov kriminalitet i Sverige?
– Nej. Tvärtom värnar vi både jakt och sportskytte, som ju många gånger också hänger samman. En förutsättning för legala vapen är att regelverket ställer tydliga krav på personlig lämplighet, korrekt hantering och säker förvaring. Genom vapenskåpen minskar exempelvis risken att legala vapen hamnar i fel händer genom stölder. På så sätt kan vi långsiktigt säkerställa att jägarnas och sportskyttarnas behov av legala vapen inte hamnar i konflikt med andra samhälleliga målsättningar.

Ska vapenmagasin jämställas med skjutvapen, och därmed vara licenspliktiga?
– Ett vapenmagasin är en viktig, men inte vital del av ett skjutvapen. Jag tycker att det därför vore märkligt att jämställa ett magasin med själva skjutvapnet. Ett sådant förslag finns med i den utredning som presenterades i våras, och som för närvarande bereds inom regeringskansliet. När en utredning har lämnat sina förslag måste man naturligtvis noggrant överväga dessa, men min bild är att detta förslag har mött ganska stort motstånd hos remissinstanserna.

Anser ni att tillstånd att inneha halvautomatiska kulgevär för målskytte inte ska kunna meddelas för vapen som kan laddas med mer än sex patroner?
– Utredningens olika förslag är för närvarande under beredning och då får man ju pröva utredningens resonemang mot remissinstansernas synpunkter och övriga aspekter. Min inställning är att vi inte ska införa begränsningar som inte kan motiveras av mycket goda skäl.

Tycker ditt parti att tillstånd att inneha halvautomatiska gevär för målskytte ska tidsbegränsas till att gälla i högst fem år?
– Detta knyter ju delvis an till samma resonemang om vapnets farlighet och skälen till att bevilja licenser som en eventuell begränsning av antalet patroner som vapnet kan laddas med gör. Även här tycker jag att det är viktigt att beakta alla aspekter innan man landar i någon form av förändring.

Ska helautomatiska vapen (k-pistar) helt förbjudas för målskjutning?
– De helautomatiska vapnen ligger naturligtvis högt vad gäller farlighet på grund av eldkraften. Samtidigt har det skett förändringar i den försvarsorganisation som tidigare hade ett intresse av civil kompetens för hantering av dessa vapen. Även detta förslag måste dock prövas mot remissinstansernas och andras invändningar och sedan får vi ser hur vi och regeringen landar i frågan.

Vad har ditt parti för generell inställning till jakt och målskytte i Sverige?
– Vi ser gärna att antalet aktiva inom jakt och målskytte växer. Jakten har en lång tradition i vårt land och den vill vi värna. Jakten utgör även en central del i den nödvändiga viltvården. Jakt och målskytte utgör också en stor fritidssysselsättning och har ett högt friskvårdsvärde. Såväl jakt som målskytte måste ske under noggrant kontrollerade förhållanden och ställer stora krav på ansvar från de aktiva.

Då svarar politikerna

Johan Pehrson (FP)
10 mars
Morgan Johansson (S) 
11 mars
Krister Hammarbergh (M) 
12 mars
Johan Linander (C) 
13 mars
Lena Olsson (V) 
14 mars
Richard Jomshof (SD)
15 mars
Caroline Szyber (KD)
16 mars
Maria Ferm (MP)
17 mars

Skribent

Daniel Sanchez

daniel.sanchez@svenskjakt.se

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Vapen till salu på Annonstorget

#Svenskjakt

Vi ses på Svenskjakt.se
#svenskjakt
...

Månadens fråga:
Varför började du jaga?

(Några svar kommer att väljas ut för publicering i kommande nummer av Svensk Jakt.
Vill du vara med? Besvara då frågan och mejla en högupplöst porträttbild till lars-henrik.andersson@svenskjakt.se)
...

Svensk Jakts majnummer – nu på väg ut till alla 120.000 prenumeranter!
.
.
#svenskjakt #sverigesjakttidning

Omslagsfoto: @linakronberg
...

Vi ses på Svenskjakt.se

#svenskjakt
...

Ulf Lindroth ger sin syn på Benelli Super Black Eagle 3.
På Svenskjakt.se kan du se hela filmen.
.
#ulflindroth
#svenskjakt
#benelli
#vapentest
#månadenstestvapen
...

#vårbock ...

Jaktmarker på Annonstorget

Jägartips
Tipsen du inte kan vara utan
Lindroth testar vapen
Ulf Lindroth testar och tipsar
Tolv myter
Om vildsvin och vildsvinsjakt
Läsarnas jakter
Läs om läsarnas jaktlycka

Samtidigt på JaktPlay