onsdag 24 april

Jakt & prylar

Kallt lugnt väder, låg sol och hög luftfuktighet gav oss förhållanden där träffläget låg några centimeter högre än väntat. Orsaken var av allt att döma refraktion – ljusbrytning – mellan två luftlager med olika temperatur. Foto: Ulf Lindroth

Ljusets brytning påverkar skyttet

Premium

Toppjakt ställer höga krav på vapen och skytt. Precision, kulbana och kruttemperatur är utmaningar som måste behärskas. Men månadens ämne är det mindre omtalade fenomenet refraktion. Även om det ­orsakat bommar är det inte säkert att du någonsin hört talas om det.

Som nybliven jägare fick jag höra av en gammal säljägare att man får höga träffar om man skjuter alltför nära över snö eller is. Han trodde att kulans tryckvåg påverkas och pressar kulan uppåt. Jag var skeptisk till teorin, men ifrågasatte inte resultatet. Säljägaren var en driven fältskytt och hade säkert koll på sina träfflägen.

Härom vintern påmindes jag mycket handfast om resonemanget. Min jaktkamrat Robin Holmgren och jag jagade topptjäder på stora flacka myrar. Vi hittade bra med fågel och sköt liggande i snön mot tjädertuppar som satt lågt i olika myrtallar. Från början funderade vi inte något särskilt på vädret, men det hör till historien att det var kallt och absolut lugnt med hög luftfuktighet och en del dimma.

Vind är inte alltid en fördel, men den löser problemet med temperaturskillnader i luften. Den rör om och blandar luften effektivt. Bom i vind har andra orsaker.

Vi brukar vara noggrant inskjutna och skyttet brukar fungera. Men inte denna morgon. I stället inledde vi med ett par bommar var. Så vitt vi kunde se gick alla skott över. Jag valde lägre riktpunkt på ett par kommande tuppar, Robin fick två med höga träffar.

Till slut satte vi upp en tavla och kontrollsköt på 100 meter. Båda träffade nästan tre centimeter -högre än förväntat. Vi korrigerade siktena och hann skjuta varsin tupp till med bra träffar. Nästa dag jagade vi i lite mer kuperad terräng och kände av en svag vind. Robin sköt ett par tuppar med aningen låga träffar, jag inledde med en bom. Jag fick visserligen en sedan, men känslan var att vi nu hade låga träfflägen.

 

Ändrade förutsättningar

Inför tredje dagens morgon sköt vi därför in vapnen igen. Vi tänkte inte särskilt på hur terrängen såg ut på inskjutningsplatsen, men i efterhand kunde vi konstatera att vi skjutit in i lätt kuperad terräng. När vi sköt de första kontrollskotten träffade vi båda lågt, precis som föregående dags jakt. Vi fick båda återställa den sänkning av träffläget vi gjort första dagen.

Men jakten under dag tre tog oss återigen ut i stora myrflak. Det blev ännu en kall dag med stilla luft.

Vi fick ett par inledande tuppar, men träffarna satt så högt att det lätt kunde ha blivit bom över. Robin drog rätt slutsats och höll lite lägre i kommande skott. Då satt hans träffar rätt. Jag var av någon anledning för tjurskallig för det och sköt i stället bom på två tuppar.

 

Toppfågeljägaren måste hålla koll på träffläget med kall ammunition, men det problemet är välkänt och kan hanteras på många sätt.

Helt klart hade vi de höga träfflägena igen, precis som första dagen. Vi hade många teorier, men ingen förklaring.

Efteråt tänkte jag på den gamla säljägaren. Skott tätt över snötäcket – högt träffläge. Problemet var att när jag sedan provsköt tätt över en snövall såg jag ingen sådan effekt. I stället mindes jag ett filmklipp jag sett. Några långhållsskyttar sköt över en sjöis en kall vinterdag och fick rejält höga träffar.

 

Rejäl förändring

Senare kontaktade jag Torbjörn Lagnebäck, som varit med den gången. Han bekräftade fenomenet och fyllde på med fler detaljer.

– När vi låg på isen såg det runda målet bara ut att vara en fjärdedel så högt som det var brett. 60–70 centimeter över marken såg målet ut att vara hälften så högt som brett.

Så väljer du rätt kikarsikte

Skotthållet var en kilometer och vid liggande skytte på isen satt träffarna en meter högre än väntat. Det motsvarar en decimeter på hundra meter, med andra ord en rejäl träfflägesförändring.

 

Flack terräng

Vid ett senare tillfälle hade skyttarna placerat ett runt mål i en slänt fem–sex meter över flack terräng. En skytt som låg på den låga marken fick då en kraftigt förvrängd bild av målet, men en skytt som tog en högre position än målet såg det med naturliga proportioner.

Under vissa förhållanden lägger sig luften i lager med olika temperatur. Ljus som passerar genom ett sådant skikt bryts. Skyttarna var övertygade om att det var det de såg.

– Det tydligaste jag sett av sådana här effekter vid en fältskyttetävling var vid en station där vi sköt över ett snötäckt fält på 300 meter, berättade Torbjörn. Alla kikarskyttar låg 12–15 centimeter högre än förväntat träffläge.

 

Ljuset bröts annorlunda

I dag är jag övertygad om att vi under vår jakt upplevde förändrade träfflägen på grund av att ljuset bröts annorlunda än vanligt. Det skedde över flacka myrar i lugnt och kallt väder, men inte i den mer kuperade terrängen dag två, då det dessutom var lite vind.

Bilden av en fisk under vattenytan syns på ”fel” plats på grund av hur ljuset bryts i övergången mellan luft och vatten. Men ljus bryts även när det passerar mellan olika luftlager med olika temperatur. Effekten kan vara synlig, till exempel när het asfalt glänser som vatten i flacka vinklar, när luften verkar dallra över uppvärmd mark, eller som hägringar.

 

Alla som skjutit en ljuddämpare varm har sett ett exempel på hur temperaturskillnader i luften kan påverka hur ljuset bryts och målet uppfattas.

Ett lekmannamässigt googlande på refraktion – hur ljus bryts i atmosfären – visar att fenomenet kan vara kraftigt. Solens strålar bryts mest då solen står lågt samt vid stora temperaturskillnader.

Det finns extrema exempel. När polarforskaren Barent satt fast med sitt fartyg i isen vid Novaya Zemlja 1597 såg besättningen solen, trots att den inte skulle synas över horisonten ännu på några veckor. Det är ett exempel på kraftig refraktion. Fenomenet kallas fortfarande Novaya Zemlja-effekten.

 

Refraktion

Robin och jag upplevde förstås ett mycket mildare exempel på refraktion, men vi såg antagligen våra tuppar som om de satt lite högre upp än de gjorde i verkligheten. När vi siktade på bilden av tupparna siktade vi i praktiken just över ryggen på dem.

Välj rätt kikarsikte – del 2

Vi tänkte aldrig på att bilden av tupparna skulle vara tillplattad, så som Torbjörn Lagnebäck beskrev skyttarnas runda mål, men vår träfflägesförändring var inte heller i samma storlek som deras. Bara tillräcklig för att skjuta en aning för högt.

 

Andra förutsättningar

När vi dag två flyttade till en mark där det inte fanns samma förutsättningar för luftskiktning, siktade vi på rätt punkt på tupparna. Men eftersom vi justerat kikarsiktena då träffläget påverkades av luftskiktning och refraktion av ljuset, fick vi nu låga träffar. På morgonen den tredje dagen återställde vi inskjutningarna till ursprungsläget, men senare under dagen påverkades vi återigen av refraktion och sköt återigen högt.

Även om effekterna kan vara stora är det rimligen mycket vanligare att de är små. Men även en liten effekt kan spela roll. Någon eller några centimetrar på 100 meter är ingenting för de flesta jägare, men det är mycket för toppfågeljägaren som lägger riktpunkten nära fågelns rygg och kanske skjuter på klart längre håll än 100 meter. Eller för säljägaren som försöker skjuta huvudskott.

 

Risk för bom

Den som ser en tillplattad bild av målet genom kikarsiktet har definitivt anledning att dra öronen åt sig. Risken för en bom eller ett dåligt skott kan vara överhängande. Men redan om vädret är sådant att luften kan ha lagt sig i temperaturskikt och du skjuter en oväntad hög bom gör du klokt i att anpassa dig. Tänk extremt flack terräng, vindstilla och kanske inte minst kombinationer av låg sol, sträng kyla och hög luftfuktighet.

Personligen kommer jag fortsättningsvis att kontrollskjuta vid minsta misstanke och vid behov anpassa riktpunkten. Däremot kommer jag knappast att ändra inskjutningen.

Fenomenet är ett undantag och lär inte bestå.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay