lördag 9 december

Jakt & prylar

Foto: Mattias Lilja

Så ökar du räckvidden på jaktradion

Premium

Har du problem med jaktradions räckvidd eller din radiobaserade hundpejl? Du är absolut inte ensam. Här reder vi ut grundläggande detaljer som påverkar.

Radio är som bekant en trådlös, men kontrollerad överföring av elektro­magnetiska vågor med lägre frekvens än synligt ljus. Tekniken ­utvecklades runt år 1900, men tog riktig fart efter andra världskriget då man uppfann transistorn.

Det vi i dagligt tal bara kallar vanlig radio, är en rundradiosändning där vi lyssnar med en mottagare som bara kan ta emot signaler, men inte sända. En kommunikationsradio har där­emot både sändare och mottagare.

Uteffekten på en jaktradio har stor betydelse. Hög effekt ger lång räckvidd och vice versa. Samtidigt kan detta också ge störningar då det kan bli många jaktlag som krockar i etern, vilket nog alla upplevt som mycket störande. En jaktradio får ha en högsta effekt om fem watt för att vara tillståndsfri och det brukar räcka mer än väl. Är avstånden korta kan man med fördel minska effekten vilket ger mindre risk för trafikkrock och minskar batteriförbrukningen.

 

Frekvens

Frekvensen talar om hur många gånger radiovågen svänger per sekund och anges i enheten hertz. En radiosignal på 31 megahertz svänger sålunda 31 miljoner gånger per sekund, en signal på 155 megahertz svänger 155 miljoner gånger och så vidare. En låg frekvens ger lång räckvidd. Långvågsradio mellan fartyg över halva jordklotet är ett exempel.

En högre radiofrekvens är mer känslig för hinder i vägen, som tät skog eller kuperad terräng. Däremot är den högre frekvensen mindre känslig för störande reflektion från berg i dagen, betongbyggnader eller från atmosfären.

För jaktradio med rätt anpassad antenn är det inte någon större skillnad mellan 31 MHz-bandet och 155 MHz-bandet. 31:orna brukar klara kuperad och trädbevuxen skogsmiljö något bättre medan 155:orna ofta ger bättre ljud och räckvidd i öppnare, mindre kuperad terräng.

 

Våglängd

Radiovågor breder ut sig med ljusets hastighet, närmare 300 miljoner meter per sekund. En våglängd är det avstånd som vågen färdas på en cykel. Detta räknar vi ut genom att dela hastighet med frekvens. Vi förkortar snabbt bort massa nollor och för en jaktradio på 31 MHz-bandet får vi uträkningen 300/31 = våglängd på cirka 9,7 meter. En radio för 155 MHz-bandet har en våglängd på cirka 1,9 meter (300/155). Att veta våglängden har stor betydelse när man ska välja rätt antenn för den aktuella frekvensen.

Frekvensen på radioapparaten styr antennens längd, vilken bör vara väl avstämd. Vanligen brukar man ­använda en antenn som motsvarar en kvarts våglängd. En fullvågs­antenn fungerar ganska dåligt eftersom vågorna inte kommer att spridas ut vinkelrätt mot antennen utan mer i antennens riktning. Vid vanlig användning skulle man alltså skicka all energi rätt ut i himlen.

 

Faktorer som påverkar

• Funktionen på en jaktradio styrs mycket av hur den används. Sämst är att lägga jaktradion i en ficka där antennen ligger an mot den egna kroppen. Betydligt bättre är att bära radion i en sele eller radioficka där antennen sticker upp över axeln utan kroppskontakt.

• Bäst fungerar jaktradion om den hålls högt med handen vilket ger bäst jordplan. Tillbehör som används bör vara tillverkade eller rekommenderade av den som gjort jaktradion.
Tänk på att kyla påverkar batteriet mycket negativt. Ha alltid fulladdat batteri vid minusgrader.

• Platsen där man sänder eller ­mottager har också stor betydelse. Stenblock, stenmurar, betongbyggnader eller stålkonstruktioner påverkar radiofunktionen ­negativt. Det är som bekant vanligt att man lägger pass i kraftledningsgator ­eftersom de kontinuerligt röjs – men ­högspänningsledningar inverkar mycket negativt på radiofunktionen.

• Oavsett 31- eller 155-band så finns det alltid platser med ­radioskugga vilket vi måste acceptera. Fri väg mellan sändare och mottagare är förstås idealet. Ett berg mellan ­användarna kan helt ­omöjliggöra radiotrafik oavsett uteffekt ­eller ­antenn. Ju mer kuperad ­terräng och ju mer skog det finns ­mellan användarna, desto sämre kommunikations­förhållanden.

• Vädret rår vi inte heller på. Sämst förhållanden är kraftigt regn, snöfall eller upplega på träden.

 

Antenn till jaktradio

Att välja en bra antenn kan ordentligt utöka din jaktradios räckvidd. För handburen komradio brukar kvarts­vågsantenner användas. För en 155 MHz-radio är våglängd­en 1,9 meter och kvartsvågen sålunda 1,9/4= cirka 0,48 meter, 48 centimeter. De flesta 155-antenner i denna längd för 155-bandet brukar kallas skogsantenner och ökar räckvidden rejält jämfört med en kort antenn.

31 MHz-radion har en våglängd om cirka 9,7 meter. Här blir en kvarts­vågsantenn hela 2,43 meter. Så pass långa antenner är synnerligen ­opraktiska. I stället används antenner med förlängningsspolar.

I antennen finns en lindad spole som gör att en kortare antenn kan användas, men fortfarande ­prestera som en längre antenn. Dessa korta och tjocka antenner kallas ofta ­Helixantenn och inte sällan är de genom den lindade spolen faktiskt kvarts­vågsantenner.

Men faktum kvarstår, en radio på 31-bandet kräver betydligt längre antenn än en 155-radio.

 

Fälttester

De praktiska testerna säger mest om hur prylar för utebruk fungerar i praktik­en. Vi har gjort räckviddstester med ett antal olika modeller av jaktradio för 155 MHz med olika antenner.

Mestadels har vi använt Svensk Jakts testvinnare från 2015, Albecom X8, och vinnaren av vårt senaste test (Svensk Jakt nr 6/2018), Lafayette Smart. Som referensapparat har en äldre Lafayette DC3+ använts. Skillnaderna mellan själva radio­apparaternas räckvidd har betydligt mindre betydelse än vilken antenn de varit bestyckade med.

Kuperad, blockrik skogsterräng med upplega och vädret snöglopp ger inte de bästa förutsättningarna för god radiokontakt. Med kort originalantenn fick vi i genomsnitt fungerande radiokontakt ut till cirka 2.500 meter mot referensradio.

Vid samma testtillfälle och förutsättningar har vi bytt till längre skogsantenn vilket ökade räck­vidden till cirka 4.000 meter. Notera dock att vi haft flera ställen med radioskugga ut mot det maximala avståndet vilket var förväntat i denna terräng.

 

Vädret påverkar

I samma terräng och vid samma referenspunkter som ovan, i klart höstväder utan snö – men i lövad skog – blev resultatet betydligt bättre. Med kort antenn nådde vi i genomsnitt 3.500 meter. En kilomet­ers skillnad enbart beroende på väder som är bättre lämpat för radiovågor. Med 43–50 centimeters skogsantenn nådde vi fungerande kommunikation till i genomsnitt 6.000 meter.

Notera att siffrorna för räckvidd i våra fälttester ska ses som ungefär­liga och gäller just där i den terrängen och just då med det vädret. Se det snarare som en jämförelse i räckvidd med olika typer av antenn.

 

Hela testet i oktobernumret

Svensk Jakt har även låtit mäta upp ett antal antenner i ett tekniklaboratorium. Vi har kontrollerat för vilken frekvens antennen är avstämd, det vill säga för vilken frekvens antennen är optimerad.

Hela testet kan du ladda hem som pdf här nedan eller läsa i Svensk Jakts oktobernummer. Du hittar även testet i Svensk Jakts e-tidning.

 

Mätning av antenner med anslutning SMA-hane för jaktradio och Garmin handenhet (pdf)

 

Mattias Lilja

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay