lördag 24 februari

Hund

Här finns pengar att söka till skyddsväst

Även i år finns pengar att ansöka från länsstyrelserna för västar till jakthundar, som ska skydda vid rovdjursangrepp.

Länsstyrelserna i Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Värmland, Örebro, Västmanland, Stockholms län och Västra Götalands län lämnar bidrag till skyddsvästar även i år. Reglerna ser lite olika ut i respektive län.
• I Dalarna lämnas bidrag 50 procent av inköpskostnaden (före moms), maximalt 5.000 kronor, till personer som jagar i länet. Västen får inte vara inköpt före 15 december 2015. Ansökan ska vara inlämnad senast 15 december i år.
Örebro län har samma regler som Dalarna, förutom att ansökningstiden är löpande. Någon sista datum för ansökan finns alltså inte.
• I Gävleborgs län är beloppen desamma och man har också ett rullande förfarande vad gäller ansökan om bidrag. Västen ska vara inköpt tidigast 2015.
• I Uppsala län lämnas bidrag med samma summa, men västen ska vara inköpt under innevarande år. Jägaren ska ha jakträtt i länet och jaktmarken ska vara belägen inom dokumenterat vargrevir i Uppsala län. Intyg om jakträtt ska bifogas ansökan, som ska vara inlämnad senast 15 december i år.
• För att få bidrag i Värmlands län gäller det att snabba på. Där ska ansökan vara länsstyrelsen tillhanda före den 1 oktober. Västen ska vara inköpt efter 30 november förra året. Även här ges bidrag med upp till 50 procent av inköpspriset (före moms) eller maximalt 5.000 kronor. Bidraget gäller skyddsväst med piggar eller el till hundar som arbetar lösa på eftersök eller jagar i Värmland.
• I Västmanland ser reglerna något annorlunda ut. Länsstyrelsen där kan i mån av medel ge bidrag med högst 2.000 kronor till skyddsväst med piggar och högst 3.000 kronor till elvästar för hundar som jagar eller gör eftersök lösa inom länet. Västen får inte vara inköpt före 1 juli i år. Ansökan ska vara inskickad senast 30 november.
Även i år går det bra att låna skyddsväst av länsstyrelsen i Västmanland. Förra året hade man 17 västar ute på lån och cirka 15 jakthundsägare fick bidrag till egna västar.
Västra Götalands län har ett rullande ansökningsförfarande. Västen får inte vara inköpt tidigare än 12 maj 2015. Till elväst ges bidrag med 6.000 kronor och till väst med vargstål 2.000 kronor. Hittills i år har man betalat ut bidrag till sex västar, samtliga med piggar.
• I Stockholms län gäller samma regler som förra året. Bidrag lämnas med 50 procent av inköpspriset eller max 5.000 kronor. Skyddsvästen ska vara inköpt samma år som bidraget söks och ansökan ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 15 december. Jaktmarkerna ska vara belägna inom dokumenterat vargrevir i länet och intyg från markägare eller jakträttshavare ska bifogas när man söker bidrag.
• I Södermanland blir det inga bidrag i år, med motiveringen att där inte finns något vargrevir.

 

Kolla med din länsstyrelse
Fullständiga regler finns att få hos respektive länsstyrelse. Blanketter för att ansöka om bidrag finns på deras hemsidor. Samtliga länsstyrelser vill dessutom ha en kort rapport efter jaktsäsongen, om hur västarna har fungerat.

Fler län?

Känner du till fler län som lämnar bidrag till skyddsvästar, tipsa oss gärna!

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.