tisdag 6 juni

Hund

Uppfödare följer inte reglerna när tiken ska paras

De flesta som gör fel är förstagångsuppfödare. Då är det mest okunskap som gör att reglerna inte följs. Foto: Olle Olsson

Varje år får Svenska Kennelklubbens uppfödar- och kennelkonsulentkommitté (UKK) ta ställning till en mängd ärenden där uppfödare inte följt de regler som gäller vid hunduppfödning.

Jordbruksverkets regler måste följas av alla som föder upp hundar. Är man dessutom medlem i SKK-organisationen så gäller det att informera sig om vilka regler som gäller där. Man måste följa eventuella hälsoprogram för rasen och till exempel ögonlysa och höftledsröntga enligt de regler som gäller – före parning. Man måste också registrera alla valpar och använda SKK:s avtal vid försäljning.
– Antalet ärenden har minskat lite, nu är de cirka 500 per år, av 12.000 registrerade kullar, berättar Petra Waleij, chef för registreringsavdelningen på SKK.
– Älghundarna är något överrepresenterade, annars är det mest småhundar, fortsätter hon.
De flesta som gör fel är förstagångsuppfödare, de har en fin och välmeriterad tik och vill ta en kull på henne. Det är då mest okunskap som gör att reglerna inte följs.

 

Snällare tolkning
Några vanligt förekommande ärenden är tikar som parats för tidigt, eller alldeles för sent. Oftast godtar kommittén uppfödarens förklaring och låter kullen registreras ändå. Ibland gör man det inte.
För bara några år sedan tolkades reglerna stenhårt av uppfödar- och kennelkonsulentkommittén. Idag menar Petra Waleij att man lättat en del på tolkningen och nästan alla kullar blir registrerade. Man resonerar att skadan är redan skedd och det är bättre att valparna finns inne i systemet.
Däremot har det länge förts ett resonemang på SKK om att förse dem med avelsspärr.
– Det skulle vara intressant att se om ”tjuvparningarna” blir färre då, funderar Petra Waleij.
Vad som händer idag vid ett regelbrott är att uppfödaren får ett strängt brev med en reprimand. Etablerade uppfödare kan få en varning om att ärendet kanske går till disciplinnämnden.
– Har uppfödaren gjort fel tidigare går ärendet direkt dit och då riskerar man att bli utesluten, säger Petra Waleij.

Regler från SKK

Några delar ur SKK:s registreringsregler som är viktiga att känna till:
• Att inte i avel använda hanhund/tik förrän vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende. Tik får paras tidigast vid 18 månaders ålder.
• Att inte låta para tik över 7 år om hon inte tidigare haft en valpkull. Tik över 7 år måste alltid veterinärbesiktigas före parning och intyget bifogas till registreringsansökan. Av intyget ska framgå att tiken är i sådan kondition att hon utan risk för sin hälsa kan få en valpkull. Besiktningsintyget får inte vara äldre än en månad vid parningen.
• Att inte para en tik vid för hög ålder, här ska rasspecifika hänsyn tas. Tik, oavsett ras, får inte paras efter det att hon har fyllt tio år.
• Att inte låta tik föda fler än fem valpkullar. Om en tik får två valpkullar inom tolv månader ska tiken sedan ges minst tolv månaders vila före nästa valpning. Tik över sju år ska vila minst tolv månader mellan sina kullar.
Registreringsreglerna i sin helhet kan läsas här.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.