tisdag 21 mars

Hund

En skyddsväst på jakthunden ökar tryggheten, anser jägare i Gävleborg i en undersökning. Foto: Olle Olsson

Skyddsväst ger tryggare jakt

Skyddsväst på jakthundar i rovdjurslän fyller en viktig funktion. Det konstaterar länsstyrelsen i Gävleborg i en utvärdering.

Svensk Jakt Publicerad 13 december 2016 - 10:54

Skyddsvästar används för att motverka rovdjursangrepp på jakthundar. Ett flertal länsstyrelser i landet lämnar bidrag för inköp av skyddsväst.

 

Förbättringar

Användarna upplever större trygghet i att släppa sin hund när den bär skyddsväst. Många har också lämnat synpunkter på hur skyddsvästarna kan förbättras för att passa ändamålet ännu bättre, uppger Länsstyrelsen i Gävleborg.

Undersökningens syfte var att ge en första utvärdering av hur väl skyddsvästarna fungerar. Utvärderingen kan också ge ett underlag om nyttan av de bidrag som länsstyrelsen beviljar för inköp av skyddsvästar.

 

Elväst vanligast

Användarna uppger att elväst är något vanligare än piggväst i länet, även om det finns jägare som använder båda sorters västar på sina hundar.

Vissa använder skyddsväst även i samband med jaktträning och eftersök och inte bara under jakt.

I genomsnitt har varje skyddsväst använts i 21 dagar, fem timmar per dag.

 

Inga angrepp

Inga rovdjursangrepp, eller försök till angrepp, har skett på hundar som använt skyddsväst under perioden. Dock är några svarande osäkra, men ingen har sett spår av angrepp på vare sig hunden eller skyddsvästen.

Majoriteten av brukarna är därför osäkra på om skyddsvästen haft den effekt som önskats.

Merparten av användarna upplever att västarna är väl utformade för hunden avseende exempelvis deras passform och temperatur och anser att hunden har kunnat jaga precis som vanligt.

 

Köper tid

Användning av skyddsväst har stärkt känslan av trygghet för de flesta av användarna, men har inte helt tagit bort oron för att släppa hunden.

Flera användare anger att man troligen köper sin hund lite tid vid en rovdjursattack, och att de själva då förhoppningsvis hinner fram för att rädda hunden.

Vissa tror att västen skulle hjälpa mer om det var en ensam vargindivid som angrep hunden, men inte om flera vargar gick till attack samtidigt. Man anser också att västen aldrig kan skydda hunden fullt ut.

Det finns även en viss oro hos vissa användare att västen slutar att fungera under användning eller att hunden ska tappa västen.

Tre av fyra svarade

Enkäten skickades till de totalt 56 länsinvånare som sökt bidrag till skyddsväst för hund under 2015 och 2016.

Svarsfrekvensen var 75 procent.

De allra flesta upplevde att kontakten med länsstyrelsen fungerat mycket bra i samband med hanteringen av ärendet när de sökte bidrag.

Det finns användare som anser att skyddsvästarna bör vara kostnadsfria.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.