lördag 20 april

Hund

Foto: Kjell-Erik Moseid

Samtliga hundarrangemang ställs in i Norge på grund av allvarlig sjukdom

Den norska kennelklubben vidtar extraordinära åtgärder på grund av den allvarliga sjukdom som drabbar hundar i Norge.

Vid ett extrainsatt styrelsemöte på måndagskvällen beslutade den norska kennelklubben att ställa in samtliga planerade hundarrangemang i landet till och med måndag den 16 september. Därefter kommer en ny bedömning att göras.

Allvarlig hundsjukdom i Norge – Jordbruksverket avvaktar

Styrelsen beslutade vidare att inte skicka ett norsk hundlandslag till ett mästerskap som arrangeras utanför landets gränser.

Den norska kennelklubben rekommenderar dessutom att norska hundar tills vidare inte ska delta vid jaktprov, utställningar eller andra hundtävlingar i andra länder.

 

Spritt i hela landet

Enligt den statliga norska myndigheten Mattilsynet är omfattningen inte längre begränsad till Oslo-området. Sjuka och döda hundar med samma sjukdomsförlopp har rapporterats från stora delar av landet.

Obduktionen av de första tre hundarna visar på kraftiga blödningar till följd av tarminfektion. Ytterligare tre hundar obducerades under söndagen och laboratorieanalyser visar onormalt stora mängder av bakterierna Clostridium perfringens och Providencia alcalifaciens.

En kraftig ökning av sjukdomsfall har rapporterats från den 20 augusti och framåt.

Inga norska hundar på svenska prov

Svenska Kennelklubbens presidium tog den 5 september beslut om att inte tillåta hundar boende i Norge att delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning i Sverige. Förbudet gäller tills vidare.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.