lördag 2 december

Hund

Löshundsjakten utreds inte

Det blir ingen konsekvensutredning av löshundsjakten. Detta enligt ett fattat regeringsbeslut.
En viktig förutsättning för en framgångsrik viltförvaltning och eftersöksverksamhet är användningen av icke kopplade hundar, skriver regeringen i sitt beslut.

Det är Svenska Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige som begärt att jakten med löshund ska konsekvensutredas. Bakgrunden var att organisationerna anser att jakt med lösa hundar leder till problem och konflikter av olika slag.

Regeringen remitterade därefter hemställan till en rad olika organisationer. Jägareförbundet sågade förslaget och skrev sammanfattningsvis: Svenska Jägareförbundet anser att en konsekvensutredning av den svenska jakthundsanvändningen inte står i någon som helst rimlig proportion till de förhållanden som beskrivs i den aktuella framställningen. Hela framställningen är till sin karaktär dessutom mycket tendentiös. Jägareförbundet avstyrker därmed bestämt förslaget om en konsekvensutredning.

Du kan läsa förbundets svar i sin helhet genom att klicka här (pdf).

 

Inte utsätts för onödigt lidande

Regeringen gör bedömningen att oavsett om jakt bedrivs med eller utan hund ska jakten bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara, detta enligt 27:e paragrafen jaktlagen. I syfte att förhindra sådana effekter finns redan ett antal bestämmelser som reglerar hundanvändningen vid jakt.

Regeringen framhåller att jakt med hund har gamla traditioner i Sverige och att det bedrivs en målmedveten avel för att få fram så lämpliga hundar som möjligt och de olika jaktformerna och eftersök.

Så här skriver regeringen avslutningsvis i sitt beslut, som är undertecknat av Eskil Erlandsson och Robert Andrén: ”En viktig förutsättning för en framgångsrik viltförvaltning och eftersöksverksamhet är användningen av icke kopplade hundar.”

Enligt regeringens uppfattning finns mot bakgrund av de gällande reglerna om hundanvändning vid jakt inte skäl att göra någon sådan utredning som organisationerna efterfrågar. Någon åtgärd med anledning av skrivelsen bör därför inte vidtas.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.