söndag 10 december

Hund

Även Beagleklubben och Schweisshundklubben är nu med i SKK:s arbetsgrupp för etikfrågor gällande jakt med hund. Foto: Lars-Henrik Andersson

Fler vill ingå i grupp för etikfrågor

Till årets sista möte i SKK:s jakthundskommitté hade ytterligare ett par rasklubbar anmält sitt intresse att ingå i den nybildade arbetsgruppen för etikfrågor kopplade till jakt med hund.

Representanter från Svenska Beagleklubben och Svenska Schweisshundklubben vill ingå i arbetsgruppen för etikfrågor, vilket beviljades vid jakthundskommitténs senaste möte.

Johan Sonesson har utsetts till sammankallande för arbetsgruppen, vars första uppdrag blir att göra en översyn av SKK:s jakthundspolicy. Revideringen ska vara klar till jakthundklubbarnas årliga träff på Öster Malma den 25–26 mars nästa år.

 

Augustimötet

Kennelklubbens jakthundskommitté beslutade vid sitt möte i mitten av augusti att bilda arbetsgruppen för etikfrågor kopplade till jakt med hund.

Från kommittén deltar Henrik Barnekow, Johan Sonesson och Gunnar Pettersson. Ingår gör också Jörgen Larsson från Wachtelhundklubben, Håkan Hemäng från Bassetklubben samt Anders Widesson från Specialklubben för drivande vildsvinshundar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.