torsdag 7 december

Hund

Dags för historiska jaktprov på björn

Ingen domare i skogen. Men däremot krav på bland annat hundkameror och GPS-loggar. 
Nu talar allt för att jaktprov på frilevande björn kommer att tillåtas.

Bilder från finska stövaren Bulls informella jaktprov förra hösten.

 

Det är svenska plotthundklubben som arbetat fram regelverket för jaktprov på frilevande björn som Kennelklubben förväntas godkänna. Jaktproven skulle i så fall kunna påbörjas från och med hösten 2017.
– Jag vill poängtera att det formella beslutet inte är taget ännu. Men det skulle ändå förvåna mig väldigt mycket om inte jaktproven på björn blir verklighet från och med den 21 augusti nästa höst, säger Björn Eek, jakthundsansvarig på Svenska Kennelklubben, SKK.
De kommande jaktproven på björn kräver ingen domare i skogen. Det är helt enkelt inte tillräckligt säkert för en domare att gå in på björnståndskall att det ska vara möjligt.
Därför behövs istället två vittnen från jakten, kamera på hunden med datum- och tidsstämpel samt en komplett spårlogg från hundpejlen.

 

”Minst lika bra bedömning”

Proven ska alltså bedömas i efterhand av provgruppen för plotthundsklubben. Gruppen utgörs av tre björnjägare med stor erfarenhet av jakt med hund. Jaktprov bedöms under jakt med uppgifter från ifyllt protokoll och genom granskning av film från hundkameran tillsammans med GPS-filen från hunden.
– På så sätt kan man göra sig en minst lika bra bedömning av hundens arbete som om domaren var på plats i skogen, menar Björn Eek.
Plotthundklubben har gjort ett omfattande arbete för att få till de historiska jaktproven. Förra hösten genomfördes de första, informella jaktproven på björn. I höst hoppas klubben att fler ska gå proven och lottar därför ut ett hundpejlhalsband bland de hundägare som startar sin hund på jaktprov, löshunds- eller viltspårprov, på björn.

– Hösten 2015 genomfördes fyra inofficiella jaktprov på björn. De har nu utvärderats och nu går vi vidare. Även i höst går det att starta sin hund på inofficiellt prov, säger Dennie Walldén, ledamot i plotthundklubben.

 

Öppet för alla raser

För ett första pris ska materialet från filmen eller vittnesmål ge information om att hund jagat björn i minst två timmar. För championat krävs tre första pris på björn och ett första pris på viltspårprov med björnskinn i öppen klass.
Provet ska vara öppet för alla raser som kan tänkas jaga björn.

 

Så ska jaktproven gå till

Hundägaren anmäler hunden för jaktprov på björn minst två veckor innan tänkt provdatum.
Provledaren skickar därefter ett provprotokoll till hundägaren med provnummer ifyllt.
Den dagen när ett bra provtillfälle dyker upp skickar hundägaren ett sms till provledaren att man vill starta sin hund på björnprov samt plats. Hunden utrustas med GPS-pejl och hundkamera.
Efter avslutad jakt fyller hundägaren samt två vittnen från jakten i provprotokollet och skriver under det. Filmen, GPS-fil från hundens halsband samt protokollet skickas sedan till provledaren.
Materialet utvärderas av provgruppen och jaktprovet prissätts efter bedömning.

Så bedöms hunden

Provet avser att pröva hundens vilja och förmåga att självständigt ta an ett anvisat björnspår. Därefter ska hunden resa björnen, driva och skälla gångstånd/ståndskall på björnen.
För godkänt prov får hunden inte lämna björnspåret för att söka förarstöd eller jaga annat vilt. Björnen måste vid något tillfälle synas på kameran för att arbetet ska kunna bedömas.
Vid tekniska problem med utrustningen måste björn och hund observeras igen före hunden kan börja bedömas samt efter att tiden för utfört jaktarbete uppnåtts.

Under jaktprovet bedöms:
• Slagarbete
• Jaktarbete (gångstånd och ståndskall)
• Mod/ståndarbete
• Skall och skallmarkering

Varje moment bedöms i en sexgradig skala.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.