söndag 19 maj

Hund

1 av 12 eftersöksjägare har gått ut i strejk

(Uppdaterad text) Cirka 1 av 12 eftersöksjägare i den nationella viltolycksorganisationen har anslutit sig till den pågående eftersöksstrejken. Det visar Svensk Jakts sammanställning av polisens egna uppgifter.

Enligt polisen utförs trafikeftersöken precis som innan strejken. Sannolikt har inget påkört vilt tvingats lida på grund av att eftersöksjägare strejkar.

Vi har i alla fall inga större bekymmer med det inom polisen. Vi löser problemet och jägarna tar sitt ansvar. Många känner att de ska fullfölja det uppdrag de åtagit sig, konstaterar Lars Sävberger vid Rikspolisstyrelsen.

Får de som lämnat eftersöksorganisationen i protest mot vargpolitiken komma tillbaka om de ändrar åsikt längre fram?

Det är upp till varje enskild polismyndighet att bestämma det. Men en viktig utgångspunkt är att vi måste lita på dem som gör uppdrag åt polisen. Eftersöksjägarna utför ett regeringsuppdrag och är polisens förlängda arm. Det är en bedömning som måste göras från fall till fall, men det är ingen självklarhet att man får vara med i den här organisationen, säger Lars Sävberger.

Frivilligt åtagande
Polisen poängterar gång efter annan att deltagande i eftersöksorganisationen är frivilligt och man inte måste släppa några löshundar i samband med eftersök.

Det är upp till varje enskild eftersöksjägare att varje gång göra en bedömning om de kan släppa sin hund med tanke på risker som vägar, vattendrag och varg. Om jägaren inte vågar släppa sin hund får man spåra med den i lina. Lyckas de inte klara upp eftersöket får naturen ha sin gång, säger Lars Sävberger.

Hot om uppsägning från jaktmark
Svensk Jakt har genomfört en rundringning till flera av polisens länsansvariga för viltolycksorganisationen. De vittnar samstämmigt om ett lågt strejkdeltagande. Däremot finns enligt dem ett högljutt grupptryck från det fåtal personer som driver strejklinjen mot de som fortsätter utföra trafikeftersöken.

Bland annat har en stor, strejkande markägare ställt ultimatum mot de eftersöksjägare som tidigare utfört uppdrag inom hans markområde: Sluta upp med att göra trafikeftersök eller se er om efter nya jaktmarker.
Detta område är också det hittills enda där inte trafikeftersöksorganisationen fungerar fullt ut.

I Värmland strejkar ett par eftersöksjägare. Däremot har en mängd avhopp från organisationen inträffat på grund av att jägarna inte längre kan träna sina hundar eftersom i princip hela länet är täckt av vargrevir, berättar Bengt Stevensson vid Värmlandspolisen.

Men huvuddelen av jägarna vill fortsatt hjälpa till att utföra eftersök, konstaterar Bengt Stevensson.
 
Flest strejkare i Västra Götaland
I Västra Götaland och Dalarna är uppslutningen för strejken störst. Av 1 030 anslutna eftersöksjägare i Västra Götaland har cirka 200 gått ut i strejk. Men enligt Kerstin Larsson, polisens länsansvarige, har trafikeftersöken hittills fungerat. Även om organisationen inte satts på några större prov på senare tid eftersom det inträffat ovanligt få viltolyckor i länet.

Jag bävar lite för vad som kan hända när viltolyckorna ökar nu på försommaren. Men det finns fortfarande gott om folk som vill utföra eftersök, säger hon.

Jag har respekt för vad folk säger och tycker. Men de kan vara alldeles säkra på att politikerna i Stockholm inte ligger sömnlösa på grund av att trafikskadat vilt ligger i skogen. De enda som lider av strejken är det skadade viltet, menar Kerstin Larsson.

Så många jägare i viltolycksorganisationen deltar i eftersöksstrejken enligt polisens uppgifter

Totalt antal jägare i den länsvisa viltolycksorganisationen inom parentes.
Gävleborg 1 (265)
Dalarna 40 (550)
Värmland 23 (600)
Örebro län 1015 (240)
Västmanland 45 (200)
Västra Götaland cirka 200 (1 030) (OBS polisen har i efterhand korrigerat sina uppgifter. Det är alltså inte 50 strejkare som polisen tidigare, felaktig uppgav)
Östergötland 2 (drygt 250)
Totalt 259266 (drygt 3 135)

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.