lördag 20 april

Eftersökens arvodesfråga till sin spets

I och med att eftersöksorganisationen gått från ideell till avlönad verksamhet ställs vissa frågor på sin spets: Riskerar en arbetslös eller sjukskriven person som lyfter eftersöksarvode att gå miste om A-kassa respektive sjukersättning?

Det går inte ännu att ge några definitiva svar. Här kan det också finnas lokala variationer i tolkningen hos skattemyndighet, arbetsförmedling och försäkringskassa innan något fall är prövat, säger biträdande riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

När det gäller arbetslösa personer är Jägareförbundets linje emellertid klar.

Man står ju till arbetsmarknadens förfogande. Då ska inte enstaka eftersöksuppdrag behöva påverka. Man får visserligen en inkomstuppgift men har sannolikt även möjlighet att göra avdrag för omkostnader.

 

Tveksamt vid sjukskrivning

Beträffande sjukskrivna blir det mer tveksamt. Rikspolisstyrelsen liksom Naturvårdsverket håller som bäst på att ta fram föreskrifter för eftersöken. Det är först när föreskrifterna är klara som regelverket blir tydligt.

Jägareförbundets roll är att tillhandahålla kompetenta eftersöksekipage. Men det är ytterst polisen som beordrar eftersöken och därför kan krav komma att ställas att berörd eftersöksjägare ska ha lämplig kroppsförmåga, vilket också framgått av remiss-utkast från RPS.

Man får förstå om polisen inte vill beordra ut personer med hjärtsvikt på mörka vägar att springa efter skadade älgar, för att ta en ytterlighet, kommenterar Daniel Ligné.
Således kan det också komma att bli justeringar i eftersöksorganisationens bemanningslistor när föreskrifterna är klara.

Eftersökssverige kämpade högljutt och länge i ersättningsfrågan för trafikeftersöken. Det kan därför framstå som en paradox att ett antal eftersöksjägare nu möjligen räds ersättning.

 

Över 4 600 jägare i databas för trafikeftersök

Sedan årsskiftet redovisas alla viltolyckor i en ny databas som också är kopplad till det nya ersättningssystemet för landets eftersöksjägare. Till och med första veckan i maj hade 4 653 jägare registrerats i systemet. En siffra som kommer att öka.

Utbetalningen till jägarna sker kvartalsvis och första kvartalets nota blev 750 000 kronor. I de län där registreringen av eftersöksjägare inte är helt färdig, exempelvis Skåne och Halland, gäller det för berörda jägare att spara det händelsenummer man får i samband med utkallandet. När väl uppgifterna blir införda kommer också ersättningen retroaktivt.

Med tanke på hur omfattande det nya systemet är och hur bråttom det blev med allt det praktiska sedan riksdagsbeslutet om ersättning väl togs sent i höstas, måste man säga att det har gått riktigt bra och att länen i allmänhet gjort ett stort jobb, kommenterar Daniel Ligné, Jägareförbundets representant i Nationella viltolycksrådet, NVR.

Redovisas i statistik
Så snart polisen får en anmälan om en viltolycka redovisas den i länets statistik. Det som eftersöksjägarna efter utfört uppdrag bidrar med är den exakta plats-angivelsen på en digital karta. Det innebär att alla olyckor finns registrerade i sifferkolumner och diagram för respektive viltslag i länen, men att det ännu i några län saknas angivelsemarkering från jägarna i databasen.

Det kommer att bli komplett så snart alla eftersöksjägare är registrerade, försäkrar Lars Sävberger, verksamhetsledare i NVR.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev